De vroedvrouw voelt zich verbonden
 • plaatst het gezin (in wording) centraal en biedt zorgverlening op maat binnen alle domeinen waarin de vroedvrouw tewerkgesteld is (preconceptionele zorg, fertiliteit, verloskunde, neonatologie, gynaecologie).
 • is een vertrouwenspersoon die de vrouw en haar gezin van nabij opvolgt, informatie verstrekt, coacht, counselt en de nodige zorgen biedt:
  • vanaf de kinderwens;
  • tijdens de zwangerschap;
  • tijdens de arbeid;
  • bij de geboorte;
  • tijdens de kraamperiode tot de baby één jaar is geworden;
  • en bij gynaecologische zorgvragen.
De vroedvrouw staat open voor diversiteit
 • biedt zorg aan alle gezinnen ongeacht gezinsvorm, afkomst, religie, sociale en economische achtergrond, waarden en normen.
 • is maatschappelijk geëngageerd en zet zich in voor kwetsbaren in onze samenleving.
De vroedvrouw handelt respectvol

gaat respectvol om met anderen. Deze respectvolle omgang is geworteld in een grondhouding van authenticiteit, waarbij de vroedvrouw de eigenheid behoudt en trouw blijft aan zichzelf.

De vroedvrouw werkt evidence-based

verleent kwaliteitsvolle zorg door zich op een kritische manier te baseren op wetenschappelijke inzichten, rekening houdend met de eigen expertise en de voorkeur van de zorgvrager.

De vroedvrouw handelt doordacht
 • kan klinisch redeneren, handelt autonoom en neemt verantwoordelijkheid op binnen haar bevoegdheden.
 • kan zowel interdisciplinair als multidisciplinair samenwerken
 • verwijst indien nodig weloverwogen door naar andere disciplines binnen een netwerk van professionals

 

De vroedvrouw vertrekt vanuit de fysiologie
 • handelt volgens de fysiologische principes met aandacht voor een holistische benadering ongeacht de setting.
 • kan onderscheid maken tussen fysiologie en pathologie en handelt hiernaar.
 • promoot vanuit een coachende rol gezondheid op een wetenschappelijk onderbouwde manier.
De vroedvrouw is ondernemend
 • durft initiatief te nemen en nieuwe uitdagingen aan te gaan.
 • durft uit de eigen comfortzone te komen.
 • is communicatief vaardig.

 

De vroedvrouw is UCLL-waardig
 • is een ‘Moving Mind’ met een aanstekelijke passie en fierheid voor het beroep, inspireert collega’s en versterkt hen in hun beroepsuitoefening.
 • heeft een open geest voor de toekomst en probeert samen met anderen vastgeroeste kaders open te breken.
De vroedvrouw heeft een reflectieve ingesteldheid
 • is zich bewust van eigen waarden en normen en de impact die dit heeft op het handelen als vroedvrouw en als lid van een team.
 • reflecteert kritisch en eerlijk over het eigen professioneel handelen en streeft hierdoor naar een continue kwaliteitsverhoging.
 • is bereid tot levenslang leren door intervisie, navorming en interdisciplinair overleg.
De vroedvrouw is werelds georiënteerd
 • heeft een brede blik op de wereld.
 • bouwt een duurzaam netwerk op met lokale, regionale of internationale partners en dit binnen werkveld, onderwijs, onderzoek en dienstverlening.
 • werkt blijvend aan de internationale competenties (ICOM’s) die tijdens de opleiding worden aangereikt

Vroedkunde, iets voor jou?

Opleidingstype
Eerstvolgende infodag
Sylvie Dewaele
Opleidingsverantwoordelijke Vroedkunde (Leuven)
Nadja Van Endert
Opleidingsverantwoordelijke Vroedkunde (Genk)
Marlies Swerts
Lector Vroedkunde (Genk)
Cindy Mattens
Lector Vroedkunde (Leuven)