Je moet per academiejaar ingeschreven zijn voor minimum 32 contacturen in een diplomacontract. Je krijgt enkel verlof voor de contacturen, niet voor stages, werkplekleren, bachelorproef en examens. Een regelmatige aanwezigheid tijdens de contacturen is vereist. Je mag niet meer dan 10 % ongewettigd afwezig zijn.

Het maximum aantal uren ligt op 100 uren per academiejaar, behalve wanneer de lessen en werkuren samenvallen, dan wordt het aantal verhoogd tot 120 uren. Indien de opleiding voorbereidt op een knelpuntberoep, kan het aantal oplopen tot maximum 180 uren.

Ben je tewerkgesteld in Vlaanderen en maakte je in academiejaar 2018-2019 gebruik van betaald educatief verlof? Dan kan je dezelfde opleiding nog afwerken met betaald educatief verlof volgens de administratieve regels van BEV, dus o.a. met papieren attesten van inschrijving en nauwgezetheid tot uiterlijk 31 december 2021. De aanvraag maak je op dezelfde manier in orde zoals het voorgaande jaar.

Hoe Aanvragen?

Laat ons vóór 31 oktober of bij latere inschrijving binnen 15 dagen na inschrijving weten dat je gebruik wil maken van betaald educatief verlof en zij bezorgen je 'getuigschrift van regelmatige inschrijving'.

UC Leuven
Openvouwen
UC Limburg
Openvouwen