Betaald educatief verlof | UCLL

Je moet per academiejaar ingeschreven zijn voor minimum 32 contacturen (fysiek of digitaal) in een diplomacontract. Je krijgt enkel verlof voor de contacturen, niet voor stages, werkplekleren, bachelorproef en examens. Een regelmatige aanwezigheid tijdens de contacturen is vereist. Je mag niet meer dan 10 % ongewettigd afwezig zijn.

Het maximum aantal uren ligt op 120 uren per academiejaar. Voor werknemers die hoogstens over een getuigschrift of diploma van hoger secundair onderwijs beschikken, wordt dit verhoogt tot maximum 130 uren. Indien de opleiding voorbereidt op een knelpuntberoep, kan het aantal oplopen tot maximum 180 uren.

Hoe Aanvragen?

Laat ons vóór 31 oktober of bij latere inschrijving binnen 15 dagen na inschrijving weten dat je gebruik wil maken van betaald educatief verlof en zij bezorgen je 'getuigschrift van regelmatige inschrijving'.

UC Leuven
Openvouwen
UC Limburg
Openvouwen