Elke Gybels en Rik Prenen zijn de centrale lesgevers doorheen dit traject. Ze zijn de auteurs van het boek “Van Klacht naar Kracht” dat wordt gebruikt in de tweede module van dit postgraduaat.

Elke werkt voor de Bachelor Orthopedagogie binnen UC Leuven-Limburg. Ze geeft er les binnen het opleidingsonderdeel Orthopedagogische Communicatie. Hiernaast begeleidt ze derdejaarsstudenten in hun stagetraject en ontmoet ze als supervisor groepen in het tweede en derde jaar.

In therapie en coaching kijkt ze samen met mensen naar tot waar de dingen lukken. Hoe ze zich vanuit hun krachten en sterktes zowel op persoonlijk als op professioneel vlak verder kunnen ontwikkelen. Ze integreerde de oplossingsgerichte inzichten in de methodiek “Figuring Futures: zeg het met duplo” en op 31 mei 2022 verschijnt haar boek over “Leven in de tevreden tijd: een handreiking voor hoopverleners”. Tijdens het schrijven van dit boek behaalde ze ook haar master Levenslooppsychologie.

Rik is gastdocent aan de associatie van de KU Leuven aan de afdelingen orthopedagogie en psychologie. Hij was lange tijd coördinator van de ondersteuningscel van de vrije centra voor leerlingenbegeleiding van Limburg.

In de jarenlange praktijkervaring in consultaties met gezinnen in complexe, vaak verontrustende opvoedingssituaties boeit hem vooral wat mensen op de been houdt in de wirwar van problemen, waar ze kracht uit putten en wat hen inspireert en motiveert. Hij schreef, samen met Maurits Wysmans het boek: ”Praten met ouders. Basisgids voor elke leerkracht, zorgcoördinator, opvoeder en leerlingenbegeleider”, uitgegeven bij Lannoo Campus.

Elke en Rik hebben beiden intensieve opleidingen in het oplossingsgericht werken achter de rug. Voorts bundelen ze opleidingen in de contextuele-  en de gedragstherapie en in de gezins- en schoolgerichte pedagogische hulp.

Ze werken in een eigen praktijk, zie www.decontent.be waardoor ze ‘feeling’ hebben met actuele casuïstiek. Ze coachen teams, trainen en geven supervisie in hulpverleningsorganisaties, politie, justitie en het onderwijs en delen graag hun internationale ervaring.

Evan George en Denise Yusuf werken voor BRIEF Londen en begeleiden 2 volledige dagen in module 3.

Meer achtergrondinformatie over de lesgevers en internationale sprekers:

Evan George is a founding partner of BRIEF, Europe’s largest provider of Solution Focused training. BRIEF’s work has been presented across most of Europe as well as in the USA, Canada, Australia, Singapore, Abu Dhabi and elsewhere. BRIEF is now regarded by many as one of the most influential teams currently in practice in the solution focused approach. BRIEF’s contribution was recently recognised with the award in 2012 of the prestigious ‘European Brief Therapy Association Distinguished Contributors to Solution Focused Thinking Award’.
Evan is an accredited Systemic Psychotherapist with degrees from the universities
of Oxford and Cambridge. He is the co-author of three books on the solution focused approach encompassing the application both to therapy, Solution Focused Brief Therapy: 100 Key Points and Techniques (Routledge: 2012) and Problem to Solution (BTPress: 1999) and to coaching Brief Coaching: A solution focused approach (Routledge: 2012). Evan’s interests range beyond his work with individuals, whether children, adolescents or adults, couples and families. He works with teams and organisations and is currently co-writing (with Denise Yusuf) a text on building cooperation with reluctant clients.

Denise Yusuf is a freelance coach and supervisor who has spent most of her career working with children, young people and families. She works in a number of schools running coaching programmes for primary and secondary school pupils, as well as coaching children and young people from youth organisations and charities across London. Denise, with degrees from the universities of Cambridge and Oxford, is an accredited coach and holds the diploma in Solution Focused Practice (BRIEF).She is passionate about working with children and young people to help them to help themselves, using their own resources and skills to build optimistic and aspirational ideas about themselves and their futures. She believes that using solution focused coaching skills can engage the most disengaged young person, can help a young child to find a voice, and can support a child or young person with challenging behaviour to find their own unique way of cooperating. Her book, with co-author Harvey Ratner, Brief Coaching With Children And Young People: A Solution Focused Approach (Routledge: in press), describes the approach in action, with case examples, case studies and suggested materials to enhance practice.