ECTS | UCLL

ECTS-fiche

Wat een ECTS-fiche is, leggen we uit in onderstaand filmpje. Het gaat over graduaten en bachelors, dus doorgaans over 120 of 180 studiepunten. Maar ook voor opleidingen met een ander aantal studiepunten geldt dit. 

Elk opleidingsonderdeel (OPO) heeft een ECTS-fiche. Die fiche 

 • bevat alle essentiële informatie over het opleidingsonderdeel (OPO) of vak. 
 • is bindend. Als student heb je recht op de evaluatieactiviteiten die erin beschreven staan, behalve als de opleiding vóór 1 november een officiële herziening publiceert, of in geval van overmacht. 
 • is de basis om EVK's aan te vragen (eerder verworden kwalificaties).

Je kan de ECTS-fiches ook in het Engels raadplegen. Daardoor wordt het onderwijsaanbod in Europa transparant en gemakkelijk vergelijkbaar. 

Waar vind je de ECTS-fiches?

Je kan de ECTS-fiches van jouw opleiding raadplegen via de opleidingspagina of direct via

 • Voor Leuven: http://onderwijsaanbod.leuven.ucll.be/opleidingen/n/
 • Voor Limburg: http://onderwijsaanbod.limburg.ucll.be/opleidingen/n/
   
  • Klik op jouw groep, op jouw opleiding en op programma.
  • Klap alle blokken open.
  • Bekijk de lijst van opleidingsonderdelen van jouw opleiding.
  • Klik op een opleidingsonderdeel en bekijk de ECTS-fiche.

 

Welke info vind je in een ECTS-fiche?

In de hoofding vind je algemene informatie over het opleidingsonderdeel:

 • naam en nummer van het vak.
 • aantal studiepunten .
 • doceertaal.
 • aantal contacturen, dus het aantal uur dat de lector les geeft.
 • semester waarin het opleidingsonderdeel aangeboden wordt.
 • naam of namen van de lectoren die dit opleidingsonderdeel onderwijzen.
 • richtingen waarin het opleidingsonderdeel wordt aangeboden en of het een verplicht opleidingsonderdeel is.

In de verschillende tabbladen krijg je informatie over

 • de competenties die je verwerft in het opleidingsonderdeel
 • de vereiste voorkennis
 • opleidingen waarin het opleidingsonderdeel onderwezen wordt

Bij de onderwijsleeractiviteiten krijg je informatie over  

 • leerinhoud van het opleidingsonderdeel
 • studiemateriaal: de cursussen en handboeken die je nodig hebt
 • werkvormen die in dit opleidingsonderdeel gebruikt worden

Bij de evaluatieactiviteiten  krijg je informatie over het verloop van het examen en over de permanente evaluatie voor 

 • de examenperiode van januari
 • de examenperiode van juni
 • de examenperiode van september

Een opleidingsonderdeel kan uit meerdere onderdelen bestaan, de OLA’s. In dat geval zie je dat de onderwijsleeractiviteiten opgesplitst zijn.

Waarvoor staat ECTS?

ECTS is de afkorting van European Credit Transfer System. Het drukt behaalde studiepunten uit in cijfers op een internationaal vergelijkbare manier.   

 • Om een graduaats- of bachelordiploma te behalen volg je een aantal fasen van normaliter elk 60 studiepunten. Voor een graduaatsdiploma zijn dat meestal 2 fasen van 60 studiepunten, voor een bachelordiploma meestal 3 fasen van 60 studiepunten uitgezonderd bachelor verpleegkunde bestaat uit 4 fasen.
 • Een studiepunt drukt uit dat je gemiddeld 25 à 30 uur nodig hebt om de leerdoelen van een opleidingsonderdeel te bereiken.
 • Voorbeeld: een opleidingsonderdeel van 5 studiepunten vraagt gemiddeld 125 à 150 uren tijdsinvestering van jou, dit noemen we studiebelastingsuren.