Infosessie hoger onderwijs (online) | UCLL

Iedereen is welkom op deze infosessie. Maar we willen zeker ook ouders de nodige toelichting bezorgen om samen met zoon of dochter een studiekeuze te kunnen maken.

Volgende thema's komen in het webinar aan bod: 

  • Wat is het verschil tussen een graduaats-, een bachelor- of een masteropleiding? 
  • Wat betekenen studiepunten, leerkrediet, semesterexamens enz.?
  • Hoe zorgt onze studentenbegeleiding ervoor dat iedereen mee is? 
  • Kan ik aankloppen bij de sociale dienst voor vragen over het inschrijvingsgeld, een studietoelage, het huren van een kot enz.?

En uiteraard laten we ruimte voor al uw vragen.