Studiegeld na voortijdig uitschrijven 2021-2022 | UCLL

Bachelors en graduaten

Diploma- en creditcontract. 

Uitschrijfdatum

Niet- of Bijna beursstudent

Beursstudent

Voor start academiejaar

Geen kost

Geen kost

Vanaf start academiejaar: 20/09/2021

Binnen 4 weken na start sem. of inschrijfdatum

Vast: € 247,90

Vast: € 113,20

Tussen 4 en 8 weken na start sem. of inschrijfdatum

Vast: € 247,90

Variabel: 50 % eerste semester- en jaarvakken

Vast: € 113,20

Na 8 weken na start sem. of inschrijfdatum

Vast: € 247,90

Variabel: 100 % eerste semester- en jaarvakken

Vast: € 113,20

Vanaf start tweede semester : 07/02/2022

Binnen 4 weken na start sem. of inschrijfdatum

Vast: € 247,90

Variabel: 100 % eerste semester- en jaarvakken

Vast: € 113,20

Tussen 4 en 8 weken na start sem. of inschrijfdatum

Vast: € 247,90

Variabel:
100 % eerste semester- en jaarvakken
50 % tweede semestervakken

Vast: € 113,20

Na 8 weken na start sem. of inschrijfdatum

Vast: € 247,90

Variabel: 100 %

Vast: € 113,20

Uitschrijfdatum

Voor start academiejaar

Vanaf start academiejaar: 20/09/2021

Binnen 4 weken na start sem. of inschrijfdatum

Tussen 4 en 8 weken na start sem. of inschrijfdatum

Na 8 weken na start sem. of inschrijfdatum

Vanaf start tweede semester : 07/02/2022

Binnen 4 weken na start sem. of inschrijfdatum

Tussen 4 en 8 weken na start sem. of inschrijfdatum

Na 8 weken na start sem. of inschrijfdatum

Niet- of Bijna beursstudent

Voor start academiejaar

Geen kost

Vanaf start academiejaar: 20/09/2021

Vast: € 247,90

Vast: € 247,90

Variabel: 50 % eerste semester- en jaarvakken

Vast: € 247,90

Variabel: 100 % eerste semester- en jaarvakken

Vanaf start tweede semester : 07/02/2022

Vast: € 247,90

Variabel: 100 % eerste semester- en jaarvakken

Vast: € 247,90

Variabel:
100 % eerste semester- en jaarvakken
50 % tweede semestervakken

Vast: € 247,90

Variabel: 100 %

Beursstudent

Voor start academiejaar

Geen kost

Vanaf start academiejaar: 20/09/2021

Vast: € 113,20

Vast: € 113,20

Vast: € 113,20

Vanaf start tweede semester : 07/02/2022

Vast: € 113,20

Vast: € 113,20

Vast: € 113,20

Vast gedeelte

Variabel gedeelte van het gevolgde ISP

Indien de student de instelling verlaat binnen de 4 weken na inschrijving (ten vroegste vanaf start semester)

€ 113,20

-

Indien de student de instelling verlaat tussen 4 en 8 weken na inschrijving (ten vroegste vanaf start semester)

€ 113,20

€ 2,20

Indien de student de instelling verlaat 8 weken na inschrijving (ten vroegste vanaf start semester) of later

€ 113,20

€ 4,30

Vast gedeelte

Indien de student de instelling verlaat binnen de 4 weken na inschrijving (ten vroegste vanaf start semester)

€ 113,20

Indien de student de instelling verlaat tussen 4 en 8 weken na inschrijving (ten vroegste vanaf start semester)

€ 113,20

Indien de student de instelling verlaat 8 weken na inschrijving (ten vroegste vanaf start semester) of later

€ 113,20

Variabel gedeelte van het gevolgde ISP

Indien de student de instelling verlaat binnen de 4 weken na inschrijving (ten vroegste vanaf start semester)

-

Indien de student de instelling verlaat tussen 4 en 8 weken na inschrijving (ten vroegste vanaf start semester)

€ 2,20

Indien de student de instelling verlaat 8 weken na inschrijving (ten vroegste vanaf start semester) of later

€ 4,30

Indien de student de instelling verlaat binnen de 4 weken na inschrijving (ten vroegste vanaf start semester)

Indien de student de instelling verlaat tussen 4 en 8 weken na inschrijving (ten vroegste vanaf start semester)

Indien de student de instelling verlaat 8 weken na inschrijving (ten vroegste vanaf start semester) of later

Examencontract

Banaba's

Dezelfde berekeningswijze als bij bachelors en graduaten, maar met de prijzen van vaste en variabele kost van de respectievelijke bachelor-na-bacheloropleiding.

Postgraduaten

Dezelfde berekeningswijze als bij bachelors en graduaten, maar met de prijzen van vaste en variabele kost van de respectievelijke postgraduaten.