Studiegeld na voortijdig uitschrijven 2022-2023 | UCLL

Bachelors en graduaten

Diploma- en creditcontract:

Uitschrijfdatum

Niet- of Bijna beursstudent

Beursstudent

Voor start academiejaar

Geen kost

Geen kost

Vanaf start academiejaar: 19/09/2022

Binnen 4 weken na start sem. of inschrijfdatum

Vast: € 253,60

Vast: € 115,80

Tussen 4 en 8 weken na start sem. of inschrijfdatum

Vast: € 253,60

Variabel: 50 % eerste semester- en jaarvakken

Vast: € 115,80

Na 8 weken na start sem. of inschrijfdatum

Vast: € 253,60

Variabel: 100 % eerste semester- en jaarvakken

Vast: € 115,80

Vanaf start tweede semester : 13/02/2023

Binnen 4 weken na start sem. of inschrijfdatum

Vast: € 253,60

Variabel: 100 % eerste semester- en jaarvakken

Vast: € 115,80

Tussen 4 en 8 weken na start sem. of inschrijfdatum

Vast: € 253,60

Variabel:
100 % eerste semester- en jaarvakken
50 % tweede semestervakken

Vast: € 115,80

Na 8 weken na start sem. of inschrijfdatum

Vast: € 253,60

Variabel: 100 %

Vast: € 115,80

Uitschrijfdatum

Voor start academiejaar

Vanaf start academiejaar: 19/09/2022

Binnen 4 weken na start sem. of inschrijfdatum

Tussen 4 en 8 weken na start sem. of inschrijfdatum

Na 8 weken na start sem. of inschrijfdatum

Vanaf start tweede semester : 13/02/2023

Binnen 4 weken na start sem. of inschrijfdatum

Tussen 4 en 8 weken na start sem. of inschrijfdatum

Na 8 weken na start sem. of inschrijfdatum

Niet- of Bijna beursstudent

Voor start academiejaar

Geen kost

Vanaf start academiejaar: 19/09/2022

Vast: € 253,60

Vast: € 253,60

Variabel: 50 % eerste semester- en jaarvakken

Vast: € 253,60

Variabel: 100 % eerste semester- en jaarvakken

Vanaf start tweede semester : 13/02/2023

Vast: € 253,60

Variabel: 100 % eerste semester- en jaarvakken

Vast: € 253,60

Variabel:
100 % eerste semester- en jaarvakken
50 % tweede semestervakken

Vast: € 253,60

Variabel: 100 %

Beursstudent

Voor start academiejaar

Geen kost

Vanaf start academiejaar: 19/09/2022

Vast: € 115,80

Vast: € 115,80

Vast: € 115,80

Vanaf start tweede semester : 13/02/2023

Vast: € 115,80

Vast: € 115,80

Vast: € 115,80

Diploma- en creditcontract - uitschrijfkost

Bij heroriëntering binnen 1 academiejaar en binnen de associatie KU Leuven betaal je onder bepaalde voorwaarden slechts 1 keer de vaste kost van je studiegeld.

Meer info lees je bij onze veelgestelde vragen onder 'Wat als ik de vaste kost al bij een andere instelling betaalde'

Examencontract:

Vast gedeelte

Variabel gedeelte van het gevolgde ISP

Indien de student de instelling verlaat binnen de 4 weken na inschrijving (ten vroegste vanaf start semester)

€ 115,80

-

Indien de student de instelling verlaat tussen 4 en 8 weken na inschrijving (ten vroegste vanaf start semester)

€ 115,80

€ 2,20

Indien de student de instelling verlaat 8 weken na inschrijving (ten vroegste vanaf start semester) of later

€ 115,80

€ 4,40

Vast gedeelte

Indien de student de instelling verlaat binnen de 4 weken na inschrijving (ten vroegste vanaf start semester)

€ 115,80

Indien de student de instelling verlaat tussen 4 en 8 weken na inschrijving (ten vroegste vanaf start semester)

€ 115,80

Indien de student de instelling verlaat 8 weken na inschrijving (ten vroegste vanaf start semester) of later

€ 115,80

Variabel gedeelte van het gevolgde ISP

Indien de student de instelling verlaat binnen de 4 weken na inschrijving (ten vroegste vanaf start semester)

-

Indien de student de instelling verlaat tussen 4 en 8 weken na inschrijving (ten vroegste vanaf start semester)

€ 2,20

Indien de student de instelling verlaat 8 weken na inschrijving (ten vroegste vanaf start semester) of later

€ 4,40

Indien de student de instelling verlaat binnen de 4 weken na inschrijving (ten vroegste vanaf start semester)

Indien de student de instelling verlaat tussen 4 en 8 weken na inschrijving (ten vroegste vanaf start semester)

Indien de student de instelling verlaat 8 weken na inschrijving (ten vroegste vanaf start semester) of later

Examencontract - uitschrijfkost

Banaba's

Dezelfde berekeningswijze als bij bachelors en graduaten, maar met de prijzen van vaste en variabele kost van de respectievelijke bachelor-na-bacheloropleiding.

Postgraduaten

Dezelfde berekeningswijze als bij bachelors en graduaten, maar met de prijzen van vaste en variabele kost van de respectievelijke postgraduaten.