Studiegelden bachelor-na-bachelor opleidingen 2022-2023 | UCLL

Lerarenopleiding

Opleiding

Berekening studiegeld

Vestiging

Buitengewoon onderwijs

Vaste kost: 253,60 euro
Variabele kost: 12,10 euro per studiepunt

Leuven en Limburg

Meertalig onderwijs

Vaste kost: 253,60 euro
Variabele kost: 12,10 euro per studiepunt

Leuven

Zorgverbreding en remediërend leren

Vaste kost: 253,60 euro
Variabele kost: 12,10 euro per studiepunt

Limburg

Opleiding

Berekening studiegeld

Buitengewoon onderwijs

Vaste kost: 253,60 euro
Variabele kost: 12,10 euro per studiepunt

Meertalig onderwijs

Vaste kost: 253,60 euro
Variabele kost: 12,10 euro per studiepunt

Zorgverbreding en remediërend leren

Vaste kost: 253,60 euro
Variabele kost: 12,10 euro per studiepunt

Opleiding

Vestiging

Buitengewoon onderwijs

Leuven en Limburg

Meertalig onderwijs

Leuven

Zorgverbreding en remediërend leren

Limburg

Management

Opleiding

Berekening studiegeld

Vestiging

Advanced business management

Vaste kost: 460,00 euro
Variabele kost: 22,00 euro per studiepunt

Leuven

Boekhoudkundige en fiscale expertise

Vaste kost: 460,00 euro
Variabele kost: 22,00 euro per studiepunt

Limburg

Opleiding

Berekening studiegeld

Advanced business management

Vaste kost: 460,00 euro
Variabele kost: 22,00 euro per studiepunt

Boekhoudkundige en fiscale expertise

Vaste kost: 460,00 euro
Variabele kost: 22,00 euro per studiepunt

Opleiding

Vestiging

Advanced business management

Leuven

Boekhoudkundige en fiscale expertise

Limburg

Welzijn

Opleiding

Berekening studiegeld

Vestiging

Wereldburgerschap en ontwikkeling

Vaste kost: 253,60 euro
Variabele kost: 12,10 euro per studiepunt

Leuven

Orthopedagogisch management: deeltijds georganiseerd
over 2 jaren (prijs per academiejaar)

Vaste kost: 253,60 euro
Variabele kost: 12,10 euro per studiepunt

Limburg

Opleiding

Berekening studiegeld

Wereldburgerschap en ontwikkeling

Vaste kost: 253,60 euro
Variabele kost: 12,10 euro per studiepunt

Orthopedagogisch management: deeltijds georganiseerd
over 2 jaren (prijs per academiejaar)

Vaste kost: 253,60 euro
Variabele kost: 12,10 euro per studiepunt

Opleiding

Vestiging

Wereldburgerschap en ontwikkeling

Leuven

Orthopedagogisch management: deeltijds georganiseerd
over 2 jaren (prijs per academiejaar)

Limburg