Gezondheid

Opleiding

Berekening studiegeld

Vestiging

Eerstelijnszorg

Vaste kost: 245,20 euro
Variabele kost: 11,80 euro per studiepunt

Limburg

Geestelijke gezondheidszorg

Vaste kost: 245,20 euro
Variabele kost: 11,80 euro per studiepunt

Leuven

Intensieve zorg en spoedgevallenzorg

Vaste kost: 245,20 euro
Variabele kost: 11,80 euro per studiepunt

Leuven

Oncologie

Vaste kost: 245,20 euro
Variabele kost: 11,80 euro per studiepunt

Leuven

Pediatrie en neonatologie

Vaste kost: 245,20 euro
Variabele kost: 11,80 euro per studiepunt

Leuven

Opleiding

Berekening studiegeld

Eerstelijnszorg

Vaste kost: 245,20 euro
Variabele kost: 11,80 euro per studiepunt

Geestelijke gezondheidszorg

Vaste kost: 245,20 euro
Variabele kost: 11,80 euro per studiepunt

Intensieve zorg en spoedgevallenzorg

Vaste kost: 245,20 euro
Variabele kost: 11,80 euro per studiepunt

Oncologie

Vaste kost: 245,20 euro
Variabele kost: 11,80 euro per studiepunt

Pediatrie en neonatologie

Vaste kost: 245,20 euro
Variabele kost: 11,80 euro per studiepunt

Opleiding

Vestiging

Eerstelijnszorg

Limburg

Geestelijke gezondheidszorg

Leuven

Intensieve zorg en spoedgevallenzorg

Leuven

Oncologie

Leuven

Pediatrie en neonatologie

Leuven

Lerarenopleiding

Opleiding

Berekening studiegeld

Vestiging

Buitengewoon onderwijs

Vaste kost: 245,20 euro
Variabele kost: 11,80 euro per studiepunt

Leuven en Limburg

Meertalig onderwijs

Vaste kost: 245,20 euro
Variabele kost: 11,80 euro per studiepunt

Leuven

Zorgverbreding en remediërend leren

Vaste kost: 245,20 euro
Variabele kost: 11,80 euro per studiepunt

Limburg

Opleiding

Berekening studiegeld

Buitengewoon onderwijs

Vaste kost: 245,20 euro
Variabele kost: 11,80 euro per studiepunt

Meertalig onderwijs

Vaste kost: 245,20 euro
Variabele kost: 11,80 euro per studiepunt

Zorgverbreding en remediërend leren

Vaste kost: 245,20 euro
Variabele kost: 11,80 euro per studiepunt

Opleiding

Vestiging

Buitengewoon onderwijs

Leuven en Limburg

Meertalig onderwijs

Leuven

Zorgverbreding en remediërend leren

Limburg

Management

Opleiding

Berekening studiegeld

Vestiging

Advanced business management

Vaste kost: 460,00 euro
Variabele kost: 22,00 euro per studiepunt

Leuven

Boekhoudkundige en fiscale expertise

Vaste kost: 460,00 euro
Variabele kost: 22,00 euro per studiepunt

Limburg

Opleiding

Berekening studiegeld

Advanced business management

Vaste kost: 460,00 euro
Variabele kost: 22,00 euro per studiepunt

Boekhoudkundige en fiscale expertise

Vaste kost: 460,00 euro
Variabele kost: 22,00 euro per studiepunt

Opleiding

Vestiging

Advanced business management

Leuven

Boekhoudkundige en fiscale expertise

Limburg