Studiegelden postgraduaten 2020-2021 | UCLL

Lerarenopleiding

Benaming

Studiepunten

Prijs

Deeltijds (indien mogelijk)

Vestiging

Coaching en mentoring

20

€2000

€100,00 per studiepunt

Limburg

Content and Language Integrated Learning

17

€680

€40,00 per studiepunt

Leuven

Development studies

30

€1750

€250 vast gedeelte/jaar en €50,00 per studiepunt

Leuven

Ervaringsgerichte zorgbegeleiding in de kleuterschool

12

€386,80

Academiejaar 2020-2021:
12 studiepunten
€245,20 vast gedeelte/jaar en €11,80 per studiepunt

Academiejaar 2021-2022:
8 studiepunten
Exacte kostprijs nog niet gekend. +/- 340 euro

Limburg

Moraal en humanistische filosofie

30

€1200

€40,00 per studiepunt

Leuven

Niet-confessionele zedenleer

20

€800

€40,00 per studiepunt

Leuven

School voor allen

20

€890

€44,50 per studiepunt

Leuven

Talentontwikkeling: investeren in sterktes van mensen

20

€1700

€85,00 per studiepunt

Limburg

Moeilijk hanteerbaar gedrag in pedagogisch perspectief

20

€1180

€59,00 per studiepunt

Leuven

Pesten aanpakken

20

€1500

€75,00 per studiepunt

Limburg

Benaming

Studiepunten

Coaching en mentoring

20

Content and Language Integrated Learning

17

Development studies

30

Ervaringsgerichte zorgbegeleiding in de kleuterschool

12

Moraal en humanistische filosofie

30

Niet-confessionele zedenleer

20

School voor allen

20

Talentontwikkeling: investeren in sterktes van mensen

20

Moeilijk hanteerbaar gedrag in pedagogisch perspectief

20

Pesten aanpakken

20

Benaming

Prijs

Coaching en mentoring

€2000

Content and Language Integrated Learning

€680

Development studies

€1750

Ervaringsgerichte zorgbegeleiding in de kleuterschool

€386,80

Moraal en humanistische filosofie

€1200

Niet-confessionele zedenleer

€800

School voor allen

€890

Talentontwikkeling: investeren in sterktes van mensen

€1700

Moeilijk hanteerbaar gedrag in pedagogisch perspectief

€1180

Pesten aanpakken

€1500

Benaming

Deeltijds (indien mogelijk)

Coaching en mentoring

€100,00 per studiepunt

Content and Language Integrated Learning

€40,00 per studiepunt

Development studies

€250 vast gedeelte/jaar en €50,00 per studiepunt

Ervaringsgerichte zorgbegeleiding in de kleuterschool

Academiejaar 2020-2021:
12 studiepunten
€245,20 vast gedeelte/jaar en €11,80 per studiepunt

Academiejaar 2021-2022:
8 studiepunten
Exacte kostprijs nog niet gekend. +/- 340 euro

Moraal en humanistische filosofie

€40,00 per studiepunt

Niet-confessionele zedenleer

€40,00 per studiepunt

School voor allen

€44,50 per studiepunt

Talentontwikkeling: investeren in sterktes van mensen

€85,00 per studiepunt

Moeilijk hanteerbaar gedrag in pedagogisch perspectief

€59,00 per studiepunt

Pesten aanpakken

€75,00 per studiepunt

Benaming

Vestiging

Coaching en mentoring

Limburg

Content and Language Integrated Learning

Leuven

Development studies

Leuven

Ervaringsgerichte zorgbegeleiding in de kleuterschool

Limburg

Moraal en humanistische filosofie

Leuven

Niet-confessionele zedenleer

Leuven

School voor allen

Leuven

Talentontwikkeling: investeren in sterktes van mensen

Limburg

Moeilijk hanteerbaar gedrag in pedagogisch perspectief

Leuven

Pesten aanpakken

Limburg

Management

Benaming

Studiepunten

Prijs

Deeltijds (indien mogelijk)

Vestiging

Bemiddeling - specialisatie burgerlijke en ondernemingszaken

30

€3450

€300 vast gedeelte
en €105 per studiepunt

Limburg (inschrijving Leuven)

Business analyse

30

€1950

€300 vast gedeelte
en €55,00 per studiepunt

Leuven

Data & Analytics

20

€2450

€1250 vast gedeelte
en €60,00 per studiepunt

Leuven

Digitale marketing

20

€1950

€750 vast gedeelte
en €60,00 per studiepunt

Leuven

ERP (SAP)

27

€1950

€330 vast gedeelte
en €60,00 per studiepunt

Leuven

Fiscaliteit (avond - gespreid over 2 jaar)

60

€3000

€50,00 per studiepunt

Leuven

Notariële Praktijk

30

€1950

€300 vast gedeelte
en €55,00 per studiepunt

Limburg

Vastgoed

30

€1950

€300 vast gedeelte
en €55,00 per studiepunt

Limburg

Benaming

Studiepunten

Bemiddeling - specialisatie burgerlijke en ondernemingszaken

30

Business analyse

30

Data & Analytics

20

Digitale marketing

20

ERP (SAP)

27

Fiscaliteit (avond - gespreid over 2 jaar)

60

Notariële Praktijk

30

Vastgoed

30

Benaming

Prijs

Bemiddeling - specialisatie burgerlijke en ondernemingszaken

€3450

Business analyse

€1950

Data & Analytics

€2450

Digitale marketing

€1950

ERP (SAP)

€1950

Fiscaliteit (avond - gespreid over 2 jaar)

€3000

Notariële Praktijk

€1950

Vastgoed

€1950

Benaming

Deeltijds (indien mogelijk)

Bemiddeling - specialisatie burgerlijke en ondernemingszaken

€300 vast gedeelte
en €105 per studiepunt

Business analyse

€300 vast gedeelte
en €55,00 per studiepunt

Data & Analytics

€1250 vast gedeelte
en €60,00 per studiepunt

Digitale marketing

€750 vast gedeelte
en €60,00 per studiepunt

ERP (SAP)

€330 vast gedeelte
en €60,00 per studiepunt

Fiscaliteit (avond - gespreid over 2 jaar)

€50,00 per studiepunt

Notariële Praktijk

€300 vast gedeelte
en €55,00 per studiepunt

Vastgoed

€300 vast gedeelte
en €55,00 per studiepunt

Benaming

Vestiging

Bemiddeling - specialisatie burgerlijke en ondernemingszaken

Limburg (inschrijving Leuven)

Business analyse

Leuven

Data & Analytics

Leuven

Digitale marketing

Leuven

ERP (SAP)

Leuven

Fiscaliteit (avond - gespreid over 2 jaar)

Leuven

Notariële Praktijk

Limburg

Vastgoed

Limburg

Welzijn

Benaming

Studiepunten

Prijs

Deeltijds (indien mogelijk)

Vestiging

Autisme en (rand)normale begaafdheid, een bijzondere aanpak

20

€600

€30,00 per studiepunt

Limburg

Bemiddeling - specialisatie arbeidsrelaties en sociale zekerheid

30

€3450

€300 vaste gedeelte
en €105,00 per studiepunt

Leuven

Bemiddeling – specialisatie familiale zaken

30

€3450

€300 vaste gedeelte
en €105,00 per studiepunt

Leuven

Ervaringsgericht ontwikkelen in groepen

20

€1700

€85,00 per studiepunt

Leuven

Finalisatie leertraject in de systemische counseling

20

€2520

€126,00 per studiepunt

Leuven

Mijn organisatie in een veranderende context

20

€600

€30,00 per studiepunt

Limburg

Oplossingsgerichte hulpverlening en begeleiding

20

€1150

€57,50 per studiepunt

Limburg

Samenwerkingsgericht en systemisch werken met gezinnen

20

€3060

€153,00 per studiepunt

Leuven

Seksuologische hulpverlening

24

€1152

€48,00 per studiepunt

Limburg

Systematisch werken met paren

20

€3060

€153,00 per studiepunt

Leuven

Benaming

Studiepunten

Autisme en (rand)normale begaafdheid, een bijzondere aanpak

20

Bemiddeling - specialisatie arbeidsrelaties en sociale zekerheid

30

Bemiddeling – specialisatie familiale zaken

30

Ervaringsgericht ontwikkelen in groepen

20

Finalisatie leertraject in de systemische counseling

20

Mijn organisatie in een veranderende context

20

Oplossingsgerichte hulpverlening en begeleiding

20

Samenwerkingsgericht en systemisch werken met gezinnen

20

Seksuologische hulpverlening

24

Systematisch werken met paren

20

Benaming

Prijs

Autisme en (rand)normale begaafdheid, een bijzondere aanpak

€600

Bemiddeling - specialisatie arbeidsrelaties en sociale zekerheid

€3450

Bemiddeling – specialisatie familiale zaken

€3450

Ervaringsgericht ontwikkelen in groepen

€1700

Finalisatie leertraject in de systemische counseling

€2520

Mijn organisatie in een veranderende context

€600

Oplossingsgerichte hulpverlening en begeleiding

€1150

Samenwerkingsgericht en systemisch werken met gezinnen

€3060

Seksuologische hulpverlening

€1152

Systematisch werken met paren

€3060

Benaming

Deeltijds (indien mogelijk)

Autisme en (rand)normale begaafdheid, een bijzondere aanpak

€30,00 per studiepunt

Bemiddeling - specialisatie arbeidsrelaties en sociale zekerheid

€300 vaste gedeelte
en €105,00 per studiepunt

Bemiddeling – specialisatie familiale zaken

€300 vaste gedeelte
en €105,00 per studiepunt

Ervaringsgericht ontwikkelen in groepen

€85,00 per studiepunt

Finalisatie leertraject in de systemische counseling

€126,00 per studiepunt

Mijn organisatie in een veranderende context

€30,00 per studiepunt

Oplossingsgerichte hulpverlening en begeleiding

€57,50 per studiepunt

Samenwerkingsgericht en systemisch werken met gezinnen

€153,00 per studiepunt

Seksuologische hulpverlening

€48,00 per studiepunt

Systematisch werken met paren

€153,00 per studiepunt

Benaming

Vestiging

Autisme en (rand)normale begaafdheid, een bijzondere aanpak

Limburg

Bemiddeling - specialisatie arbeidsrelaties en sociale zekerheid

Leuven

Bemiddeling – specialisatie familiale zaken

Leuven

Ervaringsgericht ontwikkelen in groepen

Leuven

Finalisatie leertraject in de systemische counseling

Leuven

Mijn organisatie in een veranderende context

Limburg

Oplossingsgerichte hulpverlening en begeleiding

Limburg

Samenwerkingsgericht en systemisch werken met gezinnen

Leuven

Seksuologische hulpverlening

Limburg

Systematisch werken met paren

Leuven

Gezondheid

Benaming

Studiepunten

Prijs

Deeltijds (indien mogelijk)

Vestiging

Lactatiekunde

26

€ 1170

€ 45 euro per studiepunt

Limburg

Neurologische zorg

20

€ 1250

€62,50 per studiepunt

Leuven / Limburg

Hartfalen

20

€ 1000

€ 50,00 per studiepunt

Leuven

Peri-operatieve zorg

20

€ 780

€ 39,00 per studiepunt

Leuven

Voeding en oncologie

21

€ 1155

€ 55,00 per studiepunt

Leuven

Casemanagement van de eerstelijnszorg

20

€ 481,20

Vaste kost: € 245,20

Variabele kost: € 11,80 per studiepunt

Limburg

Coördinatie in de eerstelijnszorg

20

€ 481,20

Vaste kost: € 245,20

Variabele kost: € 11,80 per studiepunt

Limburg

Palliatieve zorg

20

€ 650

€ 32,50 per studiepunt

Leuven

Referentiepersoon ethiek

20

€ 1250

€ 62,50 euro per studiepunt

Limburg

Diabetes

20

€ 1100

€ 55,00 per studiepunt

Limburg

Benaming

Studiepunten

Lactatiekunde

26

Neurologische zorg

20

Hartfalen

20

Peri-operatieve zorg

20

Voeding en oncologie

21

Casemanagement van de eerstelijnszorg

20

Coördinatie in de eerstelijnszorg

20

Palliatieve zorg

20

Referentiepersoon ethiek

20

Diabetes

20

Benaming

Prijs

Lactatiekunde

€ 1170

Neurologische zorg

€ 1250

Hartfalen

€ 1000

Peri-operatieve zorg

€ 780

Voeding en oncologie

€ 1155

Casemanagement van de eerstelijnszorg

€ 481,20

Coördinatie in de eerstelijnszorg

€ 481,20

Palliatieve zorg

€ 650

Referentiepersoon ethiek

€ 1250

Diabetes

€ 1100

Benaming

Deeltijds (indien mogelijk)

Lactatiekunde

€ 45 euro per studiepunt

Neurologische zorg

€62,50 per studiepunt

Hartfalen

€ 50,00 per studiepunt

Peri-operatieve zorg

€ 39,00 per studiepunt

Voeding en oncologie

€ 55,00 per studiepunt

Casemanagement van de eerstelijnszorg

Vaste kost: € 245,20

Variabele kost: € 11,80 per studiepunt

Coördinatie in de eerstelijnszorg

Vaste kost: € 245,20

Variabele kost: € 11,80 per studiepunt

Palliatieve zorg

€ 32,50 per studiepunt

Referentiepersoon ethiek

€ 62,50 euro per studiepunt

Diabetes

€ 55,00 per studiepunt

Benaming

Vestiging

Lactatiekunde

Limburg

Neurologische zorg

Leuven / Limburg

Hartfalen

Leuven

Peri-operatieve zorg

Leuven

Voeding en oncologie

Leuven

Casemanagement van de eerstelijnszorg

Limburg

Coördinatie in de eerstelijnszorg

Limburg

Palliatieve zorg

Leuven

Referentiepersoon ethiek

Limburg

Diabetes

Limburg