Aanvraag toelatingsonderzoek | UCLL

Voor graduaatopleidingen

Als je NIET in het bezit bent van een vereist diploma of een daarmee gelijkgesteld diploma kan je toch toegelaten worden tot een graduaatopleiding op voorwaarde dat je slaagt in een toelatingsonderzoek graduaatopleidingen en voldoet aan de taalvoorwaarden.

Het toelatingsonderzoek gebeurt op dezelfde manier voor alle kandidaten bij alle hogescholen in Vlaanderen. Het maakt niet uit op welke hogeschool je dit doet. Als je slaagt, ontvang je een bewijs van toelating voor een graduaatopleiding waarmee je je kan inschrijven in elke Vlaamse hogeschool.
Er worden verschillende afnamemomenten georganiseerd, op verschillende locaties. Het afnamemoment kan je vrij kiezen, maar je moet je verplicht inschrijven via het aanmeldingsformulier. Meer informatie en een inschrijfformulier vind je op www.toelatingsonderzoek.be.

Vanaf 15 mei 2023 kan je opnieuw deelnemen aan het toelatingsonderzoek om te starten in een graduaatsopleiding voor academiejaar 2023-2024. 

 • 25 augustus start 10u, campus Sociale School, Heverlee
 • 14 september start 10u, campus Diepenbeek
 • 21 december start 10u, campus Sociale School, Heverlee
 • 1 februari 2024 start 14u, campus Sociale School, Heverlee’

 

Je voldoet aan de taalvoorwaarden als je minstens één jaar in het Vlaams of Nederlands secundair onderwijs gevolgd hebt én geslaagd bent.  Is dit niet zo, zal jouw dossier door de dienst Admissions bekeken worden en kan het zijn dat je nog een taaltest dient af te leggen om toegelaten te worden tot de opleiding.  

Voor bacheloropleidingen

Als je NIET in het bezit bent van een diploma hoger secundair onderwijs of een daarmee gelijkgesteld diploma kan je toch toegelaten worden tot een bacheloropleiding op voorwaarde dat je slaagt in een toelatingsonderzoek bacheloropleidingen. Je voldoet ook aan de taalvoorwaarden als je geslaagd bent voor het toelatingsonderzoek.
Meer informatie en een inschrijfformulier over het toelatingsonderzoek voor bacheloropleidingen vind je hieronder:

Voorwaarden

 • Leeftijd
  Je moet op  31 december van het academiejaar waarvoor je je wil inschrijven, 21 jaar zijn.
  of aantonen dat je over een uitzonderlijke begaafdheid beschikt.
 • Eén toelatingsonderzoek per academiejaar
 • Bij inschrijving voor het toelatingsonderzoek in onze hogeschool mag je geen toelatingsonderzoek lopen hebben in een andere instelling van de Associatie KU Leuven

Omschrijving

Het toelatingsonderzoek bestaat uit:

 • inschrijving via het aanmeldingsformulier onderaan;
 • voorbereiding thuis: samenstellen van een digitaal dossier bestaande uit een scan van je identiteitskaart, een motivatiebrief en een uitgebreid cv met zowel werkervaring als een beschrijving van de studieloopbaan. De inschrijving is pas definitief als dit dossier digitaal is ingediend bij toelatingsonderzoek@ucll.be.

In de hogeschool op de gekozen datum:

 • een test begrijpend lezen onder begeleiding van een psycholoog;
 • een interview op basis van het aanvraagformulier en je ingediend dossier;
 • eventueel bijkomende opdrachten.

Doel:

 • meten van je studiepotentieel (begrijpend lezen, redeneren, probleemoplossend vermogen, kennis verwerven);
 • polsen naar je motivatie, keuzevaardigheid, studeervaardigheden en doorzettingsvermogen;
 • geven van een studieadvies.

Procedure

 • Het formulier 'Aanvraag toelatingsonderzoek hoger onderwijs' vind je onderaan. Vul het in en klik op 'indienen'. Je aanvraag moet ons ten laatste 3 weken voor de datum van het toelatingsonderzoek bereiken. Voor meer informatie kan je terecht op volgend adres: toelatingsonderzoek@ucll.be.
  Je ontvangt een bevestigingsmail van je inschrijving. 
 • Indienen van je digitaal dossier bij toelatingsonderzoek@ucll.be ten laatste 3 weken voor de datum van het toelatingsonderzoek.
 • Denk je op basis van een functiebeperking recht te hebben op faciliteiten, duid dit dan aan op het inschrijvingsformulier
 • Op de dag van het toelatingsonderzoek dien je je aan op het afgesproken uur en de plaats. Het onderzoek eindigt ten laatste om 16u30.
 • Aansluitend op het toelatingsonderzoek formuleert de toelatingscommissie een advies dat samen met jou besproken wordt. De dag zelf krijg je het resultaat van je toelatingsonderzoek.
 • Het resultaat wordt overgemaakt aan de Algemeen Directeur die dat zal bekrachtigen.
 • Na de bekrachtiging van een positief resultaat ontvang je een toelatingsbewijs waarmee je je volgens de gewone procedure kan inschrijven.

Data

 • Maandag 29/1/2024 om 9u op Campus Diepenbeek
 • Dinsdag 4/6/2024 om 9u op campus Proximus, Leuven.

Toelatingsbewijzen voor een bacheloropleiding behaald in een andere hogeschool/universiteit zijn ook geldig.

Formulier toelatingsonderzoek voor bacheloropleidingen

Naam
Enkel voor Nederlandse studenten
Indien je kiest voor de lerarenopleiding secundair onderwijs, gelieve aan te geven welke twee onderwijsvakken je wenst op te nemen.
Ik denk recht te hebben op bijkomende faciliteiten bij het toelatingsonderzoek als gevolg van een functiebeperking.