Aanvraag toelatingsonderzoek | UCLL

Voor graduaatopleidingen

Als je NIET in het bezit bent van een vereist diploma of een daarmee gelijkgesteld diploma kan je toch toegelaten worden tot een graduaatopleiding op voorwaarde dat je slaagt in een toelatingsonderzoek graduaatopleidingen en voldoet aan de taalvoorwaarden.

Het toelatingsonderzoek gebeurt op dezelfde manier voor alle kandidaten bij alle hogescholen in Vlaanderen. Het maakt niet uit op welke hogeschool je dit doet. Als je slaagt, ontvang je een bewijs van toelating voor een graduaatopleiding waarmee je je kan inschrijven in elke Vlaamse hogeschool.
Er worden verschillende afnamemomenten georganiseerd, op verschillende locaties. Het afnamemoment kan je vrij kiezen, maar je moet je verplicht inschrijven via het aanmeldingsformulier. Meer informatie en een inschrijfformulier vind je op www.toelatingsonderzoek.be.

Op deze momenten organiseren we afnamemomenten voor een toelatingsonderzoek:

12/06/2024  woensdag om 14u

campus Diepenbeek

03/07/2024 donderdag om 10u

campus Sociale school Heverlee

30/08/2024 vrijdag om 10u

campus Sociale school Heverlee

19/09/2024 donderdag om 10u

campus Diepenbeek

03/10/2024 donderdag om 13u30

campus Proximus Leuven

14/11/2024 donderdag om 10u

campus Diepenbeek

19/12/2024 donderdag om 10u

campus Sociale school Heverlee

23/01/2025 donderdag om 14u

campus Diepenbeek

30/01/2025 donderdag om 10u

campus Diepenbeek

11/02/2025 dinsdag om 10u

campus Sociale school Heverlee

 

Je voldoet aan de taalvoorwaarden als je minstens één jaar in het Vlaams of Nederlands secundair onderwijs gevolgd hebt én geslaagd bent.  Is dit niet zo, zal jouw dossier door de dienst Admissions bekeken worden en kan het zijn dat je nog een taaltest dient af te leggen om toegelaten te worden tot de opleiding.  

Voor bacheloropleidingen

Als je NIET in het bezit bent van een diploma hoger secundair onderwijs of een daarmee gelijkgesteld diploma kan je toch toegelaten worden tot een bacheloropleiding op voorwaarde dat je slaagt in een toelatingsonderzoek bacheloropleidingen. Je voldoet ook aan de taalvoorwaarden als je geslaagd bent voor het toelatingsonderzoek.
Meer informatie en een inschrijfformulier over het toelatingsonderzoek voor bacheloropleidingen vind je hieronder:

Voorwaarden

 • Je bent minstens 21 jaar
  Je moet 21 jaar zijn op 31 december van het academiejaar waarvoor je je wil inschrijven.
 • Eén toelatingsonderzoek per academiejaar
  Bij inschrijving voor het toelatingsonderzoek in onze hogeschool mag je geen toelatingsonderzoek lopen hebben in een andere instelling van de Associatie KU Leuven

Omschrijving

Het toelatingsonderzoek bestaat uit:

 • inschrijving via het aanmeldingsformulier onderaan;
 • voorbereiding thuis: samenstellen van een digitaal dossier bestaande uit een scan van je identiteitskaart, een motivatiebrief en een uitgebreid cv met zowel werkervaring als een beschrijving van de studieloopbaan. De inschrijving is pas definitief als dit dossier digitaal is ingediend bij toelatingsonderzoek@ucll.be.

In de hogeschool op de gekozen datum:

 • een test begrijpend lezen onder begeleiding van een psycholoog;
 • een interview op basis van het aanvraagformulier en je ingediend dossier;
 • eventueel bijkomende opdrachten.

Doel:

 • meten van je studiepotentieel (begrijpend lezen, redeneren, probleemoplossend vermogen, kennis verwerven);
 • polsen naar je motivatie, keuzevaardigheid, studeervaardigheden en doorzettingsvermogen;
 • geven van een studieadvies.

Procedure

 • Het formulier 'Aanvraag toelatingsonderzoek hoger onderwijs' vind je onderaan. Vul het in en klik op 'indienen'. Je aanvraag moet ons ten laatste 3 weken voor de datum van het toelatingsonderzoek bereiken. Voor meer informatie kan je terecht op volgend adres: toelatingsonderzoek@ucll.be.
  Je ontvangt een bevestigingsmail van je inschrijving. 
 • Indienen van je digitaal dossier bij toelatingsonderzoek@ucll.be ten laatste 3 weken voor de datum van het toelatingsonderzoek.
 • Denk je op basis van een functiebeperking recht te hebben op faciliteiten, duid dit dan aan op het inschrijvingsformulier
 • Op de dag van het toelatingsonderzoek dien je je aan op het afgesproken uur en de plaats. Het onderzoek eindigt ten laatste om 16u30.
 • Aansluitend op het toelatingsonderzoek formuleert de toelatingscommissie een advies dat samen met jou besproken wordt. De dag zelf krijg je het resultaat van je toelatingsonderzoek.
 • Het resultaat wordt overgemaakt aan de Algemeen Directeur die dat zal bekrachtigen.
 • Na de bekrachtiging van een positief resultaat ontvang je een toelatingsbewijs waarmee je je volgens de gewone procedure kan inschrijven.

Data

 • Limburg, campus Diepenbeek: 12/09/2024 om 9u
 • Limburg, campus Diepenbeek: 21/01/2025 om 9u

Toelatingsbewijzen voor een bacheloropleiding behaald in een andere hogeschool/universiteit zijn ook geldig.

Formulier toelatingsonderzoek voor bacheloropleidingen

Naam
1ste, 2de, 3de, 4de, 5de of 6de middelbaar
Enkel voor Nederlandse studenten
Indien je kiest voor de lerarenopleiding secundair onderwijs, gelieve aan te geven welke twee onderwijsvakken je wenst op te nemen.

Ik denk recht te hebben op bijkomende faciliteiten bij het toelatingsonderzoek als gevolg van een functiebeperking.

Opgelet: het melden van een functiebeperking heeft geen invloed op de tijdsduur van de toelatingsproef.  De voorziene tijd voor de proef is de standaardtijd + 30% extra. Op deze manier is er voldoende tijd voor alle kandidaten om de proef te volbrengen.