Diplomavoorwaarden bachelor | UCLL

Naast een Vlaams diploma secundair onderwijs of een Nederlands VWO- of MBO4-diploma zijn ook de volgende diploma’s voldoende om toegelaten te worden tot een bachelor opleiding bij UCLL. 

  • een diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan uit Vlaanderen; 
  • een diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie uit Vlaanderen met uitzondering van het getuigschrift voor pedagogische bekwaamheid; 
  • een diploma of certificaat, uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs uit Vlaanderen (HBO5 - graduaat); 
  • een bachelordiploma uit Vlaanderen; 
  • studenten met een diploma behaald in een land dat de Lissabon Erkenningsconventie ratificeerde, worden toegelaten tot een bacheloropleiding indien het behaalde diploma in dat land ook toegang verleent tot hoger onderwijs; 
  • studenten met een diploma behaald in een land dat de Lissabon Erkenningsconventie niet ratificeerde, kunnen worden toegelaten indien het behaalde diploma in dat land toegang verleent tot gelijksoortig hoger onderwijs en indien de studenten voldoen aan een bijkomende toetsing van de bekwaamheden, indien nodig voor de opleiding; 
  • een diploma VWO of MBO4 uit Nederland, check de toelatingsvoorwaarden in de tabel
  • een getuigschrift van met goed gevolg afgelegd propedeutisch examen uit Nederland (= alle studiepunten behaald).