Diplomavoorwaarden graduaat | UCLL
  • een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs, dat minstens 3 jaar behaald is; 
  • een certificaat van een opleiding van het secundair onderwijs voor sociale promotie van minimaal 900 lestijden; 
  • een certificaat van een opleiding van het secundair volwassenenonderwijs van minimaal 900 lestijden; 
  • een diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie; 
  • een diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan; 
  • een diploma van bachelor of master;  
  • een diploma of getuigschrift dat bij of krachtens een wet, decreet, Europese richtlijn of een andere internationale overeenkomst als gelijkwaardig met de diploma's uit de hierboven vermelde categorieën wordt erkend; 
  • een diploma VWO, HAVO of MBO4 uit Nederland, check de toelatingsvoorwaarden in de tabel. 

Diploma

Toegang bacheloropleiding

Toegang graduaatsopleiding

Toelichting

VWO

Ja

Ja

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs

6-jarig middelbaar onderwijs, vaak binnen de structuur van Gymnasium (met Latijn of Grieks)  of Lyceum

Vergelijkbaar met het Vlaamse ASO. Vooral gericht op universitaire studies

HAVO

Neen

Ja

Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs

5-jarig middelbaar onderwijs, eerder van algemeen niveau. Doorstroomgericht. Leerlingen behalen dus hun diploma op 17 jaar. Studies bereiden voor op HBO.

Een HAVO-diploma voldoet op voorwaarde dat de student voldaan heeft aan de leerplicht in het land waar de student gedomicilieerd is.

HAVO +

Propedeuse

Ja

Ja

Havo-gediplomeerden die een eerste jaar van een HBO (Nederlandse Hogeschool) hebben gevolgd EN geslaagd zijn voor de eerste schijf van 60 studiepunten, hebben hiermee toegang tot zowel een graduaatsopleiding als een bacheloropleiding

MAVO

Neen

Neen

Middelbaar Algemeen Voortgezet Onderwijs

Sinds 1999 doorgaans opgegaan in VMBO

Geen volledig secundair onderwijs

VMBO

Neen

Neen

Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vierjarige beroepsschool, volgend op basisschool).

MBO

Enkel niveau 4

Enkel niveau 4

Middelbaar Beroepsonderwijs, doorgaans volgend op VMBO. Afgestudeerden zijn meestal 20 jaar.

Er zijn vier verschillende niveaus.

Diploma

Toegang bacheloropleiding

VWO

Ja

HAVO

Neen

HAVO +

Propedeuse

Ja

MAVO

Neen

VMBO

Neen

MBO

Enkel niveau 4

Diploma

Toegang graduaatsopleiding

VWO

Ja

HAVO

Ja

HAVO +

Propedeuse

Ja

MAVO

Neen

VMBO

Neen

MBO

Enkel niveau 4

Diploma

Toelichting

VWO

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs

6-jarig middelbaar onderwijs, vaak binnen de structuur van Gymnasium (met Latijn of Grieks)  of Lyceum

Vergelijkbaar met het Vlaamse ASO. Vooral gericht op universitaire studies

HAVO

Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs

5-jarig middelbaar onderwijs, eerder van algemeen niveau. Doorstroomgericht. Leerlingen behalen dus hun diploma op 17 jaar. Studies bereiden voor op HBO.

Een HAVO-diploma voldoet op voorwaarde dat de student voldaan heeft aan de leerplicht in het land waar de student gedomicilieerd is.

HAVO +

Propedeuse

Havo-gediplomeerden die een eerste jaar van een HBO (Nederlandse Hogeschool) hebben gevolgd EN geslaagd zijn voor de eerste schijf van 60 studiepunten, hebben hiermee toegang tot zowel een graduaatsopleiding als een bacheloropleiding

MAVO

Middelbaar Algemeen Voortgezet Onderwijs

Sinds 1999 doorgaans opgegaan in VMBO

Geen volledig secundair onderwijs

VMBO

Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vierjarige beroepsschool, volgend op basisschool).

MBO

Middelbaar Beroepsonderwijs, doorgaans volgend op VMBO. Afgestudeerden zijn meestal 20 jaar.

Er zijn vier verschillende niveaus.