Leerkrediet | UCLL

Op https://www.burgerprofiel.be kan je de bewegingen van je leerkrediet opvolgen. Denk je dat deze voor wat betreft je inschrijving aan de UC Leuven-Limburg niet correct zijn, neem dan zo snel mogelijk contact op met de studentenadministratie van je opleiding en dit uiterlijk vóór 15 november volgend op het academiejaar van de betreffende inschrijving.

Hoe werkt het leerkrediet?

Elke student die in het hoger onderwijs start, krijgt 140 studiepunten leerkrediet. In je jaarprogramma neem je studiepunten op. Wanneer je slaagt voor de opgenomen opleidingsonderdelen, wordt je leerkrediet voor de studiepunten die ermee overeenkomen opnieuw aangevuld. Omdat het eerste jaar voor veel studenten niet evident is, krijg je de eerste 60 studiepunten die je behaalt dubbel terug in je leerkrediet. Daardoor krijg je ook ruimte om eventueel van opleiding te veranderen, zonder een groot verlies aan leerkrediet. Wanneer je een masterdiploma behaalt, wordt je  leerkrediet automatisch verminderd met  140 studiepunten. Na een bachelordiploma gebeurt dit niet en heb je na een vlot studieverloop voldoende studiepunten over om nog verder te studeren. Meer info vind je op  de website van Onderwijs Vlaanderen

Wat betekent het voor mij?

Met het leerkrediet wil de overheid een goede studiekeuze stimuleren. Je hebt er alle belang bij een bij jou passende opleiding te kiezen. Twijfel je er bijvoorbeeld aan of een masteropleiding iets voor jou is, dan is starten met een professionele bachelor een verstandige keuze. Eens je bachelordiploma behaald, kan je dankzij een schakelprogramma verder studeren en een master behalen. Het leerkrediet heeft ook gevolgen als je van opleiding wil veranderen. Een verkeerde keuze hoeft geen grote gevolgen te hebben, maar door het leerkrediet wacht je best niet te lang om van opleiding te veranderen.

Wat met tekorten?

Als je niet slaagt voor een opleidingsonderdeel, krijg je je opgenomen studiepunten niet terug in je leerkrediet. Ook niet wanneer het om een tolereerbaar tekort gaat. Je leerkrediet kan na verloop van tijd dus kleiner worden dan 60 studiepunten of zelfs negatief gaan. Per academiejaar dat je geen opleiding volgt, wordt je leerkrediet wel terug tot 60 studiepunten aangevuld met 10 studiepunten per jaar. De hogeschool kan studenten die onvoldoende leerkrediet hebben, weigeren of verhoogd studiegeld vragen. In UC Leuven-Limburg krijg je de kans om resterende studiepunten (indien minder dan 60) op te nemen voor één semester. Op basis van je resultaten in de examenperiode op het einde van dit semester, kan je in het volgende semester eventueel opnieuw opleidingsonderdelen opnemen. Op deze manier krijg je de kans je leerkrediet opnieuw aan te vullen en alsnog je diploma binnen een redelijke termijn te behalen. In het Onderwijs- en Examenreglement vind je de concrete regels die UC Leuven-Limburg hiervoor heeft uitgewerkt.

En als je van studierichting verandert?

Wanneer je merkt dat de opleiding die je koos toch niet helemaal is wat je ervan verwachtte of ze te hoog gegrepen lijkt, doe je er goed aan zo snel mogelijk te beslissen eventueel naar een andere opleiding over te stappen. Hierdoor vermijd je dat je een jaar verliest, maar ook dat je op termijn te weinig leerkrediet overhoudt om nog verder te studeren. Schrijf je je uit voor 1 december, dan krijg je het volledige leerkrediet dat je opnam terug. Schrijf je je uit voor 15 maart, krijg je nog de studiepunten van de opleidingsonderdelen van het tweede semester terug. Na 15 maart ben je alle opgenomen studiepunten kwijt.

UC Leuven-Limburg heeft beraadslagingen na de eerste examenzittijd (januari). Dat betekent dat je tijdens de examens van januari credits kan behalen en zo je leerkrediet aanvullen. Je kan daardoor ook voor het tweede semester studiepunten opnemen. Op deze manier hoef je bij tijdige verandering van opleiding geen volledig academiejaar te verliezen.
Vrijstellingen vallen buiten het systeem van het leerkrediet. Je hoeft voor deze opleidingsonderdelen dus geen studiepunten uit je leerkrediet op te nemen, maar je krijgt er ook geen bij.

Wat na de bachelor?

Als afgestudeerde bachelor heb je nog heel wat mogelijkheden om verder te studeren.
Wanneer je meteen gaat werken, behoud je je resterende leerkrediet om later eventueel opnieuw in te zetten.
Je kan er ook voor kiezen meteen verder te studeren. Voor een bijkomende bacheloropleiding ga je verder met het leerkrediet dat je nog over hebt. Voor een bachelor-na-bachelor-opleiding of een postgraduaat heb je geen leerkrediet nodig. Ook schakel- of voorbereidingsprogramma’s voor een master vallen buiten het systeem van het leerkrediet. Op het moment dat je aan een masteropleiding begint, gebruik je je leerkrediet verder op.

Tot slot: waarvoor geldt het leerkrediet niet?

Het leerkrediet geldt niet voor:

  • graduaten
  • educatieve graduaten
  • educatieve bachelors als je al een bachelordiploma bezit 
  • examencontracten
  • EVC en EVK
  • schakel- en voorbereidingsprogramma's
  • banaba's en manama's
  • postgraduaatopleidingen en permanente vorming