Naar het buitenland? | UCLL

Heb je interesse in een internationale ervaring tijdens je studies? Studenten met een functiebeperking kunnen beroep doen op een aanvullende subsidie voor een verblijf in het buitenland tijdens hun studies of om stage te lopen. Heel wat nuttige informatie over internationale mobiliteit voor studenten met een beperking vind je op de website van het SIHO. De contactgegevens van het international office vind je hier