Het Belang van Limburg publiceerde dit weekend onderstaand opiniestuk van Greet Decin, programmadirecteur van de Lerarenopleiding van Hogeschool UCLL.

Opinie: de oplossingen die nu op tafel liggen, dreigen het onderwijs alleen zieker te maken.

Meer masters in het onderwijs, bindende instaptoetsen of betere lerarenopleidingen: het zijn allemaal maar manieren om de symptomen van ons ziek onderwijs te bestrijden. Zouden we het probleem niet beter bij de kern aanpakken?

Het is goed dat fundamentele problemen zoals de kwaliteit van het onderwijs en het lerarentekort zo frequent aangekaart worden. Maar het merendeel van de meningen of reacties bevatten geen fundamentele oplossingen. Naar aanleiding van de recente wiskundepeilingen in het basisonderwijs spreken beleidsmakers nu weer over meer masters in het onderwijs, over bindende instaptoetsen of een te lage lat in de lerarenopleidingen – een opinie die overigens niet op feiten gebaseerd is.

Het zijn stuk voor stuk behandelingen en medicijnen die worden voorgeschreven om symptomen aan te pakken. Maar het onderwijs dreigt hierdoor nog zieker te worden. Een goede arts zal niet de symptomen bestrijden, maar gaat op zoek naar de kernoorzaak, zodat de symptomen verdwijnen.

Waar zit een cruciale kernoorzaak van het lerarentekort en het dalende onderwijsniveau? Bij welzijn en werktevredenheid op school. Wanneer leraren met goesting en passie kunnen onderwijzen, dan stijgt de leerwinst fenomenaal. Een op de drie startende leraren stapt echter binnen vijf jaar uit het onderwijs. Het is van het hoogste belang dat leraren gemotiveerd en gepassioneerd in het onderwijs blijven door prioritair werk te maken van een hedendaags HR-beleid op school.

Welzijn op het werk is afhankelijk van beslissingsruimte, steun van collega’s en leidinggevenden, zelfstandigheid, waardering en vertrouwen… Wij dromen van directies die zelf kunnen kiezen welke vakinhoudelijke en vakdidactische experten of ondersteuners ze nodig hebben voor hun leerlingen, los van verworven rechten, reaffectaties of een vastgelegd aantal lesuren. Wij dromen van startende leraren die verregaande en jarenlange ondersteuning en kansen krijgen om te roderen en te floreren. Wij dromen van tijd en ruimte voor alle leraren om met hun kerntaak (lesgeven) bezig te zijn, maar ook om te professionaliseren met mogelijkheden tot werk- en loondifferentiatie. Wij dromen van tijd en ruimte zodat leraren zelf een onderwijsaanpak kunnen ontwikkelen, afgestemd op hun leerlingen. We weten immers uit onderzoek dat de onderwijskwaliteit achteruitgaat in klassen waar leraren slaafs handboeken volgen.

Ons onderwijs wordt gemaakt door zeer bekwame leraren met sterke vakinhoudelijke en vakdidactische competenties om hoogkwalitatief onderwijs aan te bieden. Leerlingen, leraren, directies noch lerarenopleiders zijn de kern van het probleem. Waar het aan ontbreekt in het onderwijs is een echt HR-beleid, dat onze leraren toelaat hun virtuositeit te tonen.

 

Meer over de lerarenopleiding van Hogeschool UCLL

Ook interessant