OPINIE: Taalvaardigheid - ouders betrekken in plaats van hen te bestraffen | UCLL

We lezen dat 14 procent van de kinderen in de derde kleuterklas onvoldoende scoort op vlak van het Nederlands. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts wil ouders strenger aanpakken en hen financieel bestraffen als ze geen moeite doen om hun kleuters Nederlands te leren.

Taalvaardigheid van kleuters is ontzettend belangrijk en taalversterkend onderwijs gedurende de hele onderwijsloopbaan met de volgehouden inzet van leerkrachten verdient meer aandacht. Maar het is cruciaal om ouders te betrekken in plaats van hen te straffen.

Ouders zijn belangrijke educatieve partners in het taalverwervingsproces van kinderen. Maar zij horen nu van onze minister van onderwijs dat ze meer inspanningen moeten doen. Die oproep klinkt beschuldigend, terwijl er net nood is aan ouderbetrokkenheid. Ouderbetrokkenheid vraagt bemoediging, ondersteuning, respect, vertrouwen en verbindende communicatie. Aanmoediging kan maar door waardering te tonen voor ieders taal en door de meerwaarde van meertaligheid als uitgangspunt te nemen in het contact en de samenwerking met ouders. Want wie wil er nu niet graag van op jonge leeftijd al vlot ter tale zijn in meerdere talen? Ook anderstalige ouders wensen dat hun kinderen toe.

Laten we daarom eerst en vooral werk maken van een taalvriendelijk ouderbeleid, waarin de meertalige realiteit waarin veel kinderen opgroeien met open blik kan worden bekeken, met schoolresultaten bij de hand en gedeelde informatie omtrent de vele inspanningen die scholen leveren. Laten we werken aan de waardering van meertaligheid, aan de-problematisering, als basis voor goede taalvaardigheid in het Nederlands. En laten we werk maken van professionalisering van alle onderwijsprofessionals die momenteel samen met leraren in scholen aan de slag zijn om de taalvaardigheid op kind- en schoolniveau ook echt vooruit te helpen. 

Annet De Vroey & Liesbeth Martens
Lerarenopleiding bachelor-na-bachelor Meertalig Onderwijs, Hogeschool UCLL, Campus Heverlee

Ook interessant