De hogeschool van de Moving Minds heeft heel wat in huis voor én door ondernemers. Zo kunnen de studenten doorheen hun opleiding al kennismaken met het professionele leven door samen te werken aan concrete projecten in hun toekomstige branche. Volgens Robrecht van Goolen van UCLL zijn er een aantal elementen die ervoor gezorgd hebben dat de hogeschool op de shortlist prijkt:

“Doorheen onze programma’s en expertisecentra staat ondernemerschap voorop. Zo vinden we het belangrijk dat onze medewerkers over de disciplines én regio’s heen samenwerken, zowel in onderwijs als onderzoek. We stellen ook vast dat onze ondersteuning voor ondernemende studenten, UCLL Startminds, een brede weerklank kent bij studenten en docenten. Tenslotte zijn we actief in heel wat internationale projecten, waarmee we onze expertise uitdragen over de landsgrenzen heen. Zo lopen er verschillende samenwerkingen waarmee we een boost geven aan het delen van ideeën en specifiek onze kennis over student-ondernemerschap uitdragen naar onze Europese partners. We zijn met 1.700 collega’s fier op deze nominatie en hopen stiekem op een podiumplekje.”

Bij UCLL zijn er tal van initiatieven die ondernemerschap een zetje geven. Studenten kunnen bijvoorbeeld deelnemen aan een project waarin ze hun eigen pop-up store opzetten, ze werken tijdens hun opleiding aan concrete consultancy-opdrachten die zijn ingediend door échte bedrijven en ze worden doorheen dat alles geprikkeld om zoveel mogelijk duurzaam en ecologisch te werken.

Op strategisch niveau heeft de hogeschool een samenwerking met 5 andere hogescholen en universiteiten binnen Europa om de universiteit van de toekomst vorm te geven. Binnen dat project zorgen studenten, docenten en onderzoekers voor de uitwisseling van ideeën en zoeken ze naar laagdrempelige oplossingen voor praktische maatschappelijke uitdagingen.

Ook voor de ondernemende student is er heel wat te rapen op de campussen van UCLL. Van Goolen: “We zijn met UCLL StartMinds actief op alle campussen van onze organisatie, zowel in Leuven als in Limburg. In tegenstelling tot wat je zou denken, stopt het niet bij onze studenten management. We ondersteunen studenten uit al onze onderwijsprogramma’s: zowel in de wereld van welzijn en gezondheid als in de lerarenopleiding én in ons programma technologie detecteren we ondernemerschap en slagen we erin om succesverhalen op de rails te zetten. Zo organiseren we jaarlijks meer dan 60 sessies voor student-ondernemers. Daar zijn we uiteraard trots op.”

Ook interessant