UCLL en ZUYD Hogeschool breiden samenwerking uit | UCLL

Hogeschool UCLL en ZUYD Hogeschool hebben op donderdag 10 november in Heerlen een overeenkomst ondertekend voor uitbreiding van hun samenwerking. Deze richt zich in eerste instantie op de thema’s duurzaamheid/circulariteit, artificiële intelligentie en techniek in de zorg. Dit vanwege het belang van deze thema’s voor de regio en de toegevoegde waarde van samenwerking rond deze onderwerpen. Later volgen thema’s als woon- en leefomgeving, economie, klimaat, energie, digitalisering en gezondheid. 

Marc Vandewalle, algemeen directeur UCLL: ‘Als toonaangevende Hogeschool in Vlaanderen vervullen we een voortrekkersrol op het vlak van onderwijs en onderzoek. Hierbij geloven we sterk in samenwerking en co-creatie, zo ook middels deze versterkte samenwerking met ZUYD. Over de grenzen heen expertise en ervaring uitwisselen zal hopelijk een katalysator-effect hebben op het zoeken naar oplossingen voor de diverse challenges in de Euregio.’

UCLL-ZUYD

Ook interessant