Voorbereidingsjaar-IVAN | UCLL

Het intensief voorbereidingsjaar, kortweg IVAN, is specifiek bedoeld voor anderstalige nieuwkomers  die in een Vlaamse hogeschool of universiteit willen (verder) studeren of hun hoger diploma wil versterken.

IVAN biedt naast academisch Nederlands ook Nederlandse vaktaal en instructietaal om zo de slaagkansen te verhogen. Het is een uniek traject dat geleidelijk omhoogklimt op de onderwijsladder en zo stapsgewijs naar een carrière in het hoger onderwijs leidt.