Opnieuw bijzonder positief kwaliteitsrapport voor Hogeschool UCLL   | UCLL

Het komt er weer aan, die tijd van examens, uitslagen en rapporten...  Ook hoger onderwijsinstellingen worden om de 6 jaar doorgelicht en de afgelopen maanden waren wij, Hogeschool UCLL, aan de beurt. Zopas ontvingen we dan ook 'ons rapport' en of we er blij mee zijn!

Algemeen Directeur Marc Vandewalle: "De commissieleden spraken met lof over onze kwaliteitsaanpak, de onderwijsvisie Moving Minds én het enthousiasme en fierheid bij studenten en personeelsleden. Wij zijn zò trots!”  

Moving Minds leeft écht, zowel bij studenten als bij medewerkers  

Zo gaf de commissie aan dat UCLL zich met Moving Minds duidelijk onderscheidt: de visie leeft echt bij studenten en lectoren. "Het is meer dan een slogan. Het is een doorleefde houding binnen de hogeschool. Leren vindt plaats door te bewegen, zowel op niveau van studenten als van de hogeschool."  

Persoonlijke begeleiding op maat & studenten kunnen zijn wie ze zijn  

De commissie spreekt verder met lof over de nabijheid van lectoren en de begeleiding van studenten: “Studenten kunnen hier zijn wie ze zijn. De hogeschool werkt drempels weg en creëert vertrouwen. Opleidingen bieden niet alleen een warme omgeving, maar letten ook op hoe het studenten daarna in de buitenwereld vergaat.  Ze bereiden ze daarop goed voor."   

Koploper in Vlaanderen voor praktijkgericht onderzoek, dat we ook valoriseren in ons onderwijs en in de regio.  

De commissie ziet die bewogenheid ook terug op emotioneel vlak, namelijk in bevlogenheid, engagement en binding met groepen in de samenleving die dat nodig hebben. Dat voelt men dus ook in de maatschappelijke betrokkenheid van UCLL, in de talrijke acties en projecten in het werkveld én in de koppositie van UCLL R&E (Research en Expertise) binnen onderzoek in Vlaanderen: “De koppositie inzake onderzoek biedt enorme opportuniteiten, ook op vlak van onderwijsvernieuwing.” 

Kwaliteitscultuur en -reflex zijn overal aanwezig  

De commissie erkent ook de unieke aanpak van het UCLL-kwaliteitssysteem en ziet dit als een robuust model dat werkt. De kwaliteitsreflex is doorleefd in de organisatie.   

Marc Vandewalle gaat verder: “Ik weet hoe hard we met z'n allen -dag in dag uit- het beste van onszelf geven om zo ook het meest kwalitatieve onderwijs aan onze studenten te kunnen aanbieden. Dus ergens wist ik wel dat we met vertrouwen mochten uitkijken naar dit finale rapport. Maar nu ik het zo -zwart op wit- lees ben ik nog trotser! Ik wil dan ook uitdrukkelijk iedereen bedanken die vol enthousiasme zijn of haar steentje heeft bijgedragen om dit duidelijk aan te tonen.”  

De commissie vat haar slotreflectie als volgt samen:

Complimenten aan UCLL met de wijze waarop het onderwijs wordt georganiseerd en aangeboden. UCLL levert sterke studenten af, betrokken wereldburgers en bekwame professionals, die doordrongen zijn van het Moving Minds DNA.  Ook de lectoren zijn hiervan doordrongen en de organisatie zelf is immer in beweging met het oog op verbetering en aanpassing aan nieuwe uitdagingen. De organisatie is sterk en professioneel genoeg om opportuniteiten te omarmen.
Lees hier het officiële nieuwsbericht van de NVAO met de link naar het volledige rapport:
NVAO Rapport 2024
Lees hier het volledige NVAO-rapport

Ook interessant