Hogeschool UCLL werkt voor onderwijs, onderzoek en dienstverlening nauw samen met de KU Leuven. Samen met drie andere hogescholen (Vives, Thomas More en Odisee) en met de LUCA-School of Arts vormen we de Associatie KU Leuven. 

kaartje van de associatie k u leuven