E³UDRES² | UCLL

E³UDRES² staat voor Engaged, Entrepreneurial, European University as driver for smart and sustainable regions. Samen met 5 andere Europese hogescholen sloten we een pact om sterke en lange termijn verbindingen te maken doorheen Europa. Zo kunnen we  een duurzaam netwerk uitbouwen  waarbij we continu op zoek gaan naar verbinding tussen future proof onderwijs en een sterke regio.