Kwaliteitszorg | UCLL

“UCLL maakt gebruik van een systematisch kwaliteitszorgsysteem voor het borgen van de kwaliteit van haar opleidingen, waarin de blik van externen goed verankerd is.” Uit het beoordelingsrapport van de instellingsreview 2024
 

We willen zeker zijn dat onze studenten de beste kansen hebben op de arbeidsmarkt. Daarom investeren we sterk in de kwaliteitsborging van de opleidingen, waarbij we systematisch werken volgens de PDCA-cyclus (PLAN-DO-CHECK-ACT) en waarderen, inspireren, reflecteren en mobiliseren voorop plaatsen. 

Belangrijke elementen die het kwaliteitszorgsysteem dragen:

  • Het beleidsplan van de opleiding met de belangrijkste prioriteiten en acties. Dit plan is afgetoetst bij interne en externe peers.
    Jaarlijks wordt de stand van zaken van dit beleidsplan opgesteld en bijgestuurd indien nodig.         
    Twee keer in de beleidscyclus gaat de opleiding in gesprek over de opvolging van het beleidsplan en de inschaling van de opleiding in een groeimodel: in het afstemmingsgesprek gebeurt dit intern, bij het managementgesprek worden ook onafhankelijke externen en een alumnus betrokken. Het managementgesprek resulteert in een besluit over de kwaliteit van de opleiding.
  • Elke opleiding neemt deel aan een thematische kwaliteitsbewaking waarbij ze een analyse maakt en deze aftoetst met (interne en externe) experten om op basis daarvan verdere stappen te zetten in de ontwikkeling van dit thema (= huidige versie).

Deze elementen worden beschreven in de kwaliteitsfiches van de opleiding die telkens onderaan de opleidingspagina’s staan.

Lees hier meer over het kwaliteitszorgsysteem van UCLL.

UCLL is een ambitieuze hogeschool en kan op een breed draagvlak rekenen in de opleidingen om haar strategische prioriteiten te vertalen in beleid en bijbehorende acties. Er is een sterke kwaliteitscultuur, mede door de vele informele overleggen en de korte lijnen tussen lectoren, studenten en management.

Uit het beoordelingsrapport van de instellingsreview 2024

NVAO Rapport 2024

 

 

Het beoordelingsrapport van de NVAO van 2024 toont de vele redenen waarom UCLL opnieuw een positief oordeel kreeg.

nvao besluit

 

 

Dit leidde tot het besluit dat UCLL een effectief onderwijsbeleid voert, evalueert en verbetert, met inbegrip van een eigen regie waarmee de kwaliteit van de opleidingen geborgd wordt.