Kwaliteitszorg | UCLL

Daarom investeren we sterk in de kwaliteitsborging van onze verschillende opleidingen, waarbij we systematisch werken volgens de PDCA-cyclus (PLAN-DO-CHECK-ACT) en waarderen, inspireren, reflecteren en mobiliseren voorop plaatsen. 
Het kwaliteitszorgsyteem van UCLL omvat volgende elementen:

  • Elke opleiding werkt met een beleidsplan met de belangrijkste beleidsprioriteiten en acties: dit beleidsplan werd opgesteld op basis van een grondige analyse die afgetoetst werd met interne en externe peers in een dialoogcommissie.
  • De opleiding maakt minstens jaarlijks een stand van zaken van de uitvoering van het beleidsplan en stuurt bij indien nodig. Twee keer in de beleidscyclus gaat de opleiding in gesprek over de opvolging van het beleidsplan, de opvolging van gemaakte afspraken en de inschaling van de opleiding in een groeimodel gebaseerd op de MM DNA/kwaliteitskenmerken: in het afstemmingsgesprek gebeurt dit intern, bij het managementgesprek worden ook onafhankelijke externen en een alumnus betrokken. Na het managementgesprek neemt de managementcommissie een besluit over de kwaliteit van de opleiding.
  • Elke opleiding neemt deel aan een thematische kwaliteitsbewaking waarbij ze een analyse maakt en deze aftoetst met (interne en externe) experten om op basis daarvan verdere stappen te zetten in de ontwikkeling van dit thema.

Raadpleeg via een opleidingspagina de kwaliteitsfiche van de opleiding.
Wil je meer lezen over het kwaliteitszorgsysteem? Lees dan zeker de brochure.