Samenwerken

Ons onderwijs, praktijkgericht onderzoek en dienstverlening zijn een krachtig en creatief samenspel tussen studenten, medewerkers, werkveld en samenleving. We zijn internationaal gericht en ook sterk betrokken op de (EU)regionale ontwikkeling.

Inspireren en een leven lang leren

We vormen inspirerende professionals, ondernemende alumni, breeddenkende wereldburgers en sterke persoonlijkheden die hun leven lang bijdragen aan een duurzame en rechtvaardige samenleving.

Waarderen en vertrouwen geven

Het fundament en de kracht van onze hogeschool is de waardering voor  elke  medewerker,  student en partner als unieke schakels in het geheel. Als organisatie engageren wij ons voor een aangename en inspirerende werk- en leeromgeving, waarin hartelijkheid en respect de boventoon voeren. Door elkaar vertrouwen te schenken, vergroten we de betrokkenheid en versterken we de gemeenschap van onze hogeschool.