Pedagogische Hulp | UCLL

Als student met een visuele of auditieve beperking, ingeschreven in het VAPH kan je pedagogische hulp aanvragen. Je krijgt in dat geval een financiële tegemoetkoming voor vaktechnische of inhoudelijke ondersteuning bij bepaalde opleidingsonderdelen. De hogeschool ondersteunt je bij je aanvraag maar het is aangeraden om de procedure al eerder te starten in je laatste jaar Secundair onderwijs.  Informeer hiervoor bij het VAPH (www.vaph.be). 

Voor meer informatie kan je terecht bij je begeleider van het ondersteuningsteam of rechtstreeks contact opnemen met  katrien.maas@ucll.be.