Intensieve zorg en spoedgevallenzorg (60 SP) | UCLL

Postgraduaat Intensieve zorg en spoedgevallenzorg, iets voor jou?

Wat?

De opleiding is opgebouwd uit 6 theoretische modules van 5 studiepunten en 2 modules klinisch onderwijs, dit in beide domeinen van Intensieve zorg en Spoedgevallenzorg. Een aantal theoretische modules kan je zelf kiezen om je gerichter te verdiepen in specifieke domeinen, een aantal zijn verplicht om inhoudelijk tegemoet te komen aan de wettelijke vereisten van de BBT. Na de opleiding ben je principieel inzetbaar op alle afdelingen binnen de sector Intensieve zorg en Spoedgevallenzorg.

De opleiding focust wat betreft spoedgevallenzorg op de eerste opvang van patiënten, zowel in de prehospitaalsetting als op spoedgevallen. Klinisch onderzoek, triage, anamnese en therapeutisch beleid bij de meest voorkomende patiëntencategoriën passeren de revue, ieder met hun aparte aanpak en prioriteiten. Je kan instaan voor de uitbouw van een kwalitatieve hoogwaardige patiëntenzorg en je kan totaalzorg bieden aan patiënten in de acute en subacute fase op spoedgevallen.

Bij de kritiek zieke patiënt kan je de complexe zorg uitvoeren op een nauwkeurige, planmatige en deskundige manier,  rekening houdende met de individuele behoefte van de patiënt. Je kan proactief ingrijpen in een veranderende klinische situatie en je leert verantwoordelijkheid nemen en prioriteiten stellen op de juiste cruciale momenten. Hierbij leer je ook onder tijdsdruk deskundig functioneren in een hoog-technologische omgeving waar je het nodige inzicht hebt, de specifieke verantwoordelijkheid krijgt in de specifieke bewaking en besturing van de aanwezige apparatuur. 

Waarom kiezen voor het postgraduaat intensieve zorg en spoedgevallenzorg?

  • Eénjarige opleiding en spreiding mogelijk voor de combinatie met je job
  • Gastlectoren uit het werkveld
  • Je kan Vlaams Opleidingsverlof krijgen
  • Hybride onderwijs en praktijkgerichte, persoonlijke aanpak
  • Verdiepen, specialiseren in jouw passie en stimuleren van je persoonlijke groei
  • Verhogen van je carrièrekansen
THEORIE Intensieve zorg en spoedgevallenzorg - 30SP Openvouwen
PRAKTIJK Gespecialiseerd Klinisch onderwijs - 30SP Openvouwen

Intensieve zorg en spoedgevallenzorg (60 SP), iets voor jou?

Opleiding te volgen op
Opleidingstype
Eerstvolgende infodag
Kim Poels
Coördinator
Brecht Vangenechten
Coördinator