Intensieve zorgen | UCLL

Postgraduaat Intensieve zorgen, iets voor jou?

Postgraduaat Intensieve zorgen

Wat?

Omgang met acute of kritiek zieke patiënten betekent open staan voor klinische uitdagingen waarbij het uiterste van je gevraagd wordt qua kennis, proactief redeneren en snel en accuraat handelen. Dit vereist dan ook een doorgedreven, specialistische opleiding en training. Met dit postgraduaat trachten we de brug te vormen tussen de verwachte basiskennis en vaardigheden voor de stabiele patiënt en de  bijzondere kennis, skills en vaardigheden die vereist zijn om veilig en accuraat te kunnen functioneren op een hoog-complexe intensieve zorgen afdeling. Theorie, praktijkvaardigheden en simulatie/casuïstiek zijn onherroepelijk verbonden aan dit basistraject voor verpleegkundigen, tewerkgesteld op een dienst Intensieve Zorgen. 

Wie?

Je kan deelnemen aan dit postgraduaat als Verpleegkundige.  (bachelor of master = specifieke instroom) EVK’s zijn mogelijk indien je beschikt over 'eerder verworven kwalificaties'  op basis van andere vervolgopleidingen.

Modules

Benadering van patiënten met een acute respiratoire/ventilatoire problematiek
Openvouwen
Benadering van patiënten met een acute cardiale/hemodynamische problematiek
Openvouwen
Benadering van patiënten met een acute neurologische/neurochirurgische problematiek
Openvouwen
Benadering van patiënten met een ernstige interne of gastro-intestinale problematiek
Openvouwen

Campus Gasthuisberg in Leuven

Praktisch?

Wanneer?

De modules zijn verdeeld over 2 semesters. Als je 1 module per semester opneemt, heb je om de twee weken les. Neem je twee modules op per semester heb je iedere week les.

Meer info + intakeformulier?

Vul het intakeformulier in en neem contact op met coördinator johan.asnong@ucll.be.

Kostprijs?

400 euro per module

Je kan dit postgraduaat ook volgen binnen het stelsel van Vlaams Opleidingsverlof. 
Klik op de link om te kijken of je al dan niet in aanmerking komt.

Bijzondere beroepstitel!

Wens je een Bijzondere Beroepstitel "verpleegkundige gespecialiseerd in de intensieve en spoedgevallenzorg" aan te vragen, dan kan je dit in een nieuw postgraduaat van 60 studiepunten volgen.

Intensieve zorgen, iets voor jou?

Opleiding te volgen op
Opleidingstype
Eerstvolgende infodag