Perspectiefgericht coachen en begeleiden | UCLL

Postgraduaat Perspectiefgericht coachen en begeleiden

Het postgraduaat is gebaseerd op de Solution Focused Brief Therapy, een effectieve methodiek die toonaangevend is op het terrein van gespreksvoering in bijvoorbeeld therapie, hulpverlening en coaching. Doorheen de jaren vond ze ook haar toepassing in HR-management, loopbaanbegeleiding, jeugd- en gezondheidszorg, onderwijs, justitie, teamondersteuning en binnen tal van plaatsen waar mensen met elkaar samenwerken.
Dit postgraduaat biedt een evidence-based kader om een hoopvol geformuleerde veranderwens te ontlokken en herkenbaar te maken in de dagelijkse gewoontes van de mensen met wie we (professioneel) een samenwerkingsrelatie aangaan.
Hierbij wordt gefocust op het zorgvuldig ontsluieren van de unieke krachten, strategieën en hulpbronnen die mensen en teams bezitten en hoe deze in hun gegeven omstandigheden relevant zijn.

De essentie van het oplossingsgericht/perspectiefgericht werken wordt gekenmerkt door het stimuleren van zelfsturing en zelfdeterminatie met aandacht voor:
Perspectief: het gericht zijn op een zinvolle en gewenste toekomst;
Possibilisme: het exploreren en valoriseren van betekenisvolle momenten, krachten, hulpbronnen en belangrijke anderen;
Progressie: behouden en/of verder bouwen op wat werkt.

Van bij de start gaan we met deze 3 pijlers aan de slag. Ze zijn gebaseerd op de houding van niet-weten en het geloof in groei, verandering en hoop. Modules 2, 3 en 4 zijn verdiepend en verbredend. Daar wordt o.a. stilgestaan bij diverse methodieken en technieken om de vraagstelling op jouw doelgroep af te stemmen.
Dankzij onze internationale contacten krijg je de unieke kans om gerenommeerde buitenlandse gastdocenten en auteurs aan het werk te zien. Zo werken we o.a. samen met BRIEF London, een wereldwijd toonaangevend centrum voor oplossingsgerichte therapie en training.

Indien je vragen of interesse hebt dan kan je zeker al contact opnemen met Elke Gybels via elke.gybels@ucll.be

Voor wie?

Het postgraduaat richt zich tot iedereen die zich verder wil ontwikkelen tot hoopverlener. HR-medewerkers, coaches, groeps-, leerling- en ouderbegeleiders, gezondheidswerkers, leerkrachten, … kortom iedereen met een sociaal aspect in de job die een perspectiefgerichte kijk wil verwerven, het blikveld wil verruimen of zich wil heroriënteren is meer dan welkom!

Geïnteresseerden dienen minimaal in het verleden een graduaatsdiploma te hebben behaald.
Wij geven de voorkeur aan deelnemers met minimum 3 jaar werkervaring.Meer en meer pas afgestudeerden willen dit postgraduaat ook volgen. Dat kan! Vaak gebeurt dit in combinatie met het volgen van een andere opleiding. Contacteer ons zeker bij vragen.

Deelnemers die de voorbije 8 jaar deelnamen aan de voorloper van dit postgraduaat (Oplossingsgericht werken) geven aan dat het bijwonen van de sessies goed doenbaar is in combinatie met een gezin en/of voltijdse job.

Voorkennis?

In het postgraduaat “Perspectief coachen en begeleiden” staat jouw aanpak en leerwens bij de ondersteuning en hulpverlening aan gezinnen, leerlingen en jongeren  centraal.

Volgende basiscompetenties worden van je verwacht:

• Algemene en specifiek vakinhoudelijke competenties. Hieronder verstaan we gedragswetenschappelijke, psychologische en pedagogische kennis en vaardigheden.

• Methodische competenties om een samenwerkingsrelatie met een cliënt(systeem) op te bouwen (affiniteit met intercultureel werk).

• Sociale competenties waarbij cliëntgerichtheid en een grote communicatieve ingesteldheid voorop staan.

• Organisatorische competenties: zelfstandig en transparant werken, samenwerken met andere disciplines en heldere en aan de lezer aangepaste verslagen maken.

Tijdens deze opleiding bouw je hierop verder.

Opbouw studieprogramma

Dit postgraduaat bestaat uit 4 modules:

Module 1

Perspectiefgerichte gespreksvoering, essentiële aannames en pijlers
(6 studiepunten) door Elke Gybels en Rik Prenen

In deze basismodule ontdek je en werk je vanuit de uitgangspunten, basisprincipes en - technieken van het perspectiefgericht werken. Je verwerft inzichten en oefent vaardigheden opdat je op professionele wijze jouw gesprekspartner zijn gewenste toekomst laat beschrijven. Jullie zoeken samen hoe dit zich vertaalt in zijn dagelijks leven. Met groot respect voor hun autonomie en zelfdeterminatie spreek je mensen aan op hun interne en externe krachten in functie van het hoopvol en stapsgewijs streven naar een werkbaar perspectief. Omdat wij mensen zien als competent, vindingrijk, veerkrachtig, experts in hun leven en werksituatie, is de taak van coaching het voortbouwen op deze bestaande hulpbronnen.

Module 2

Verdiepende en ondersteunende perspectiefgerichte methoden en technieken
(5 studiepunten) door Elke Gybels en Evan George

Vertrekkende vanuit jouw casuïstiek taxeer je de samenwerkingsrelatie met de cliënten en oefen je specifieke gesprekstechnieken (copingvragen, uitzondering, perspectief-verkenning, differentiëring, toekomstprojecties).

Je ervaart o.a. hoe beeldend werken en methodieken zoals “figuring futures” cliënten helpt om de switch van klacht naar wens te maken en hoe elke fase van het oplossingsgericht traject creatief gestalte krijgt.

Module 3: 

Hoop en perspectief bij complexe vragen en in specifieke situaties
(5 studiepunten) door Evan George (Brief Londen), Elke Gybels en Rik Prenen

In deze verdiepingssessies pas je de methodieken en verworven inzichten toe in concrete complexe situaties en dat in verschillende begeleidings-, HR- en coachingscontexten. Je krijgt inzicht in het werken in conflict- of verontrustende situaties, in het werken met meerdere partijen en hoe ieders krachten kunnen ingezet worden voor een gezamenlijk doel.
Je ontdekt ook hoe je intervisie/supervisie of coachingsgesprekken perspectiefgericht vorm en invulling kan geven.

Module 4: 

veerkrachtig hoopverlenen, focus op jezelf en je team
(4 studiepunten) door Elke Gybels en Rik Prenen

Dag in dag uit werk je als een procesexpert op maat van je cliënt of coachee en zijn systeem … en dit vaak in onvoorspelbare situaties. Het maakt de job uitdagend en afwisselend. Echter, wie zorgt er dan voor jou, bij wie kan jij terecht wanneer het gewoon even te veel wordt? Vanuit het begrip zelfzorg zien we steeds een link met anderenzorg én maken we het opstapje naar een betere teamzorg met aandacht voor teamoverleg en teamontwikkeling.
Om op termijn nog meer tevreden tijd te beleven is er ook aandacht voor supervisie, die we beschouwen als een vorm van zelfzorg, kwaliteitsbewaking en deskundigheidsbevordering. Er wordt gereflecteerd op eigen casuïstiek en werkervaringen.

We ronden deze module en het hele postgraduaat af met een integratiesessie waarbij jij aantoont in welke mate je de inzichten hebt geïntegreerd in je dagelijks werk met je cliënt(systeem).

Docenten

Lees hier alles over onze docenten.

Op dinsdag 25 juni 2024 vieren we tussen 13u30 en 20u00 de 10de verjaardag van het Postgraduaat Oplossingsgericht Werken. Doorheen de jaren verdiepten en trainden enkele 100’den cursisten zich in de meest recente inzichten. Hun praktijkervaringen, echo’s uit het werkveld en de samenwerking met internationale deskundigen zorgden voor constante update en bijsturing van ons programma.

Meer info over deze dag op onze campus te Diepenbeek vind je hier.

De uitgebreide info over de sprekers en de inhoud van de workshops vind je hier.

Inschrijven kan via deze knop.

“De uitleg en papieren met betrekking tot de verschillende bouwstenen en hun bijhorende vragen hebben mij zeer goed geholpen om een kader te hebben waaruit ik kon vertrekken! Verder kan ik, zeker ook achteraf, de structuur en stiptheid heel erg waarderen.”

Charlotte Cornelis

Er is ontzettend veel vanuit de opleiding meteen toepasbaar in mijn werk. Ik krijg vooral duidelijker te pakken wat de juiste veranderwens is van de cursisten, waar ze precies naartoe willen. Zelf sta ik door de opleiding ook meer positief in het leven. Eigen kleine succesjes kan ik nu beter zien en ik blijf minder in een negatieve gedachtestroom hangen.
Zowel Elke als Rik zijn mensen met veel kennis en achtergrond en ieder opleidingsmoment is mooi voorbereid met methodieken en leuke slides. Doe zo verder!

Hilde Genoe - Ferm Thuiszorg 

Getuigenis Ann Coolen

Klop klop vraagje, getuigenis Ann Coolen

 In vertrouwen-zelfvertrouwen opbouwend
Dit postgraduaat heeft mijn algemeen peil van zelfvertrouwen werkelijk een BOOST gegeven. COMPLIMENTEREN is bij deze een belangrijk gegeven.
Gezien worden en benoemen van je kracht werkt. Mijn proces is er eentje van leren ‘gezien worden’, leren ‘ONTVANGEN’. Welk proces ga jij aangaan? Waar kriebelt het al?Vullen van je HUIS van vertrouwen/zelfvertrouwen is evident/simpel maar soms ook weer niet ;-) Klop klop!! Vraagje?
Hoe vul jij het best jouw of iemand anders schatkist?

‘Mede door het enthousiasme van Elke en Rik werkt de opleiding inspirerend en motiverend voor iedereen die op weg wil gaan met mensen. Met de aangereikte handvaten krijg je onmiddellijk zin om er zelf mee aan de slag te gaan in je eigen context.’

Steffie Cools

Campus Diepenbeek

Dit postgraduaat start eind september en loopt tot half juni.

Indien je wil deelnemen op woensdag in de avonduren, ben je welkom op campus Diepenbeek.
De sessies op maandag vinden plaats overdag (vooral van 13.00 tot 16.30 uur en soms een volledige dag vanaf 9.15 uur) op de campus in Diest, op 500 meter van het station. 

Praktisch

Het postgraduaat Perspectief coachen en begeleiden omvat 33 sessies met een totaal van 20 studiepunten.  Wat de studiebelasting betreft komt 1 studiepunt overeen met een investering van ongeveer 20 à 25 uur (les volgen, voorbereiden werkcollege, literatuurstudie, het schrijven van een paper, …).  In principe wordt deze opleiding in zijn geheel gevolgd.

Indien je graag een printversie wil met een korte samenvatting over dit postgraduaat, dan kan je hier de flyer vinden.

Heb je zin om deel te nemen of wil je meer weten? Neem dan contact met Elke Gybels via elke.gybels@ucll.be en stel je concrete vragen aan haar. Elke staat je als coördinator en lesgever met plezier te woord. Samen met Rik Prenen verwelkomt ze je graag op één van de infodagen in april, juni of september. Rik en Elke organiseren steeds, bij voldoende interesse, een kennismakingsworkshop. Zo maakt je meteen kennis met hun manier van lesgeven en met andere geïnteresseerden.

Je vindt het nieuwe programma 2023-2024 alvast hier (maandag en woensdag). 

 

 

Inschrijven?

Indien je wil inschrijven in dit postgraduaat, vul dan eerst hieronder het online toelatingsformulier in. Wees zo nauwkeurig mogelijk.  Na verzending krijg je via mail (vanaf april) een toelatingsformulier afgeleverd, waarmee je vlot de inschrijvingsprocedure kan doorlopen. 

Zonder het doorlopen van de toelatingsprocedure (zie onderstaande toelatingsformulier) is inschrijving onmogelijk.  Je inschrijving is ook pas definitief nadat je het inschrijvingsgeld betaalt.

Data

We starten met een woensdaggroep (sessies van 17.30 tot 21 uur) en bij voldoende interesse gaat er een volgende groep (op maandag overdag) van start. 

Check vooraf alle data, want in het programma zitten soms volledige dagen met (buitenlandse) sprekers die op een andere weekdag dan de gebruikelijke woensdag kunnen plaatsvinden. 

Diploma

Je kan een certificaat “Perspectief coachen en begeleiden” behalen  door dit  postgraduaat te volgen, na een behaalde positieve evaluatie voor elke module.
Deelnemers kunnen nadat ze hun certificaat voorleggen instappen in het tweede jaar van de 4-jarige therapieopleiding bij Korzysbki te Brugge.

Voor deelnemers uit Nederland

Accreditatie voor dit postgraduaat is goedgekeurd door de accreditatiecommissie van de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd.
Het accreditatienummer / ID nummer: SKJ206267
Geaccrediteerde punten - Totaal: 210.50

Kostprijs

In de prijs zijn alle avonden, syllabus en buitenlandse gastsprekers begrepen.
We zijn erkend voor de KMO portefeuille waar je om een tussenkomst kan vragen.

Betaling

Betaling van het volledige studiegeld gebeurt met Bancontact.
Indien de werkgever de opleiding betaalt, krijgt de cursist een overschrijvingsformulier.
Een vraag tot gespreide betaling of renteloze lening door de cursist kan behandeld worden en verloopt via de sociale dienst.

Hogescholen mogen geen opleidingscheques meer aanvaarden m.u.v. een bewijs van loopbaanbegeleiding dat een deelnemer kan voorleggen waarin ook onze opleiding expliciet vermeld wordt.  Aanvragen voor de KMO-portefeuille blijven gelden.

Handboek "Tevreden tijd"

Boek Elke Gybels

Het boek biedt inspiratie voor iedereen die werkzaam is in de psychosociale hulpverlening, HR, coaching, gezondheidszorg, onderwijs, jeugdzorg, therapie, teambegeleiding... En wanneer je werkzaam bent in één van deze sectoren val je ook meteen binnen de doelgroep mensen die kan deelnemen aan ons postgraduaat. ‘Tevreden tijd’ wordt het handboek voor module 1 van het postgraduaat Perspectiefgericht coachen waarin vooral aan de hand van oefeningen aan de slag wordt gegaan met de aannames en pijlers die je er in terugvindt. Ook tijdens module 2, 3 en 4 wordt er nog vaak naar verwezen. In deze modules gaan we immers verbredend en verdiepend te werk vanuit de inzichten m.b.t hoop en dankzij de perspectiefgerichte pijlers.

Perspectiefgericht coachen en begeleiden, iets voor jou?

Opleidingstype
Eerstvolgende infodag
Elke Gybels
Coördinator Postgraduaat Perspectiefgericht coachen en begeleiden