Postgraduaat Oplossingsgericht begeleiden en hulpverlenen

Het postgraduaat "Oplossingsgericht begeleiden en hulpverlenen" is gebaseerd op de methodiek van Steve de Shazer en Insoo Kim Berg van het Brief Therapy Centre in Milwaukee (VS.). In dit model staat het respect voor de unieke krachten, mogelijkheden en hulpbronnen van elke cliënt, leerling, team en hulpverlener centraal. Vertrekkende van de veranderwens van de cliënt of de leerling ga je op zoek naar een specifiek en zinvol perspectief. De aanpak bij oplossingsgericht werken verschilt van de meeste andere therapievormen. De methodiek concentreert zich immers niet zo zeer op het uitvergroten van de problemen van de cliënt, maar wel op diens oplossingsstrategieën. En dat werkt!

Deze werkwijze kan je  krachtig en effectief toepassen in diverse sectoren van de hulpverlening en in het onderwijs. Ze heeft intussen haar efficiëntie bij een grote variatie aan problemen bewezen. De ‘officiële’ term “oplossingsgericht” is misschien wat ongelukkig gekozen. Het gaat er immers niet om dat je oplossingen gaat suggereren of aangeven. Het is veeleer een systematische en methodische aanpak die de cliënt en/of leerling in staat stelt zijn krachten en hulpbronnen te ontdekken. Als hulpverlener of begeleider bouw je hierop verder en zet je de krachten in richting doel van de cliënt. We spreken daarom liever over doelgericht/perspectiefgericht werken.

Dankzij onze internationale contacten krijg je de unieke kans om gerenommeerde buitenlandse gastdocenten en auteurs aan het werk te zien. Zo werken we o.a. samen met BRIEF London, een wereldwijd toonaangevend centrum voor oplossingsgerichte therapie en training.

Indien je vragen of interesse hebt dan kan je zeker al contact opnemen met Elke Gybels via elke.gybels@ucll.be

Voor wie?

Het postgraduaat “Oplossingsgericht begeleiden en hulpverlenen” richt zich tot hulpverleners, leefgroep- en leerlingbegeleiders.

Geïnteresseerden dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen:

•  Minimaal houder zijn van een graduaatsdiploma in het sociaal-agogisch werk, in de gezondheidszorg of in het onderwijs.  Aanvragen van kandidaten met een ander diploma kunnen onderzocht worden.

• Werkzaam zijn in een cliëntondersteunende dienst, ziekenhuis of school of ervaring kunnen opdoen in het kijken naar en werken met individuele cliënten/ouders/gezinnen.  Wij geven de voorkeur aan deelnemers met minimum 3 jaar werkervaring. 

Meer en meer pas afgestudeerden willen dit postgraduaat ook volgen. Dat kan! Vaak gebeurt dit in combinatie met het volgen van een andere opleiding. Contacteer ons zeker bij vragen.

Voorkennis?

In het postgraduaat “Oplossingsgericht begeleiden en hulpverlenen” staat jouw aanpak en leerwens bij de ondersteuning en hulpverlening aan gezinnen, leerlingen en jongeren  centraal.

Volgende basiscompetenties worden van je verwacht:

• Algemene en specifiek vakinhoudelijke competenties. Hieronder verstaan we gedragswetenschappelijke, psychologische en pedagogische kennis en vaardigheden.

• Methodische competenties om een samenwerkingsrelatie met een cliënt(systeem) op te bouwen (affiniteit met intercultureel werk).

• Sociale competenties waarbij cliëntgerichtheid en een grote communicatieve ingesteldheid voorop staan.

• Organisatorische competenties: zelfstandig en transparant werken, samenwerken met andere disciplines en heldere en aan de lezer aangepaste verslagen maken.

Tijdens deze opleiding bouw je hierop verder.

Opbouw studieprogramma

Dit postgraduaat bestaat uit 4 modules:

Module 1

oplossingsgericht paradigma, trajecten en essentiële vaardigheden
(6 studiepunten) door elke gybels en rik prenen

In deze basismodule ontdek je en werk je vanuit de uitgangspunten, basisprincipes en - technieken van het oplossingsgericht werken. Je verwerft inzicht in hoe je deze kennis en vaardigheden professioneel kan inzetten om cliënten, leerlingen of patiënten aan te spreken op hun krachten en hulpbonnen in functie van het hoopvol en stapsgewijs streven naar een werkbaar perspectief.

Module 2

specifieke perspectiefgerichte gespreksvoering en ondersteunende creatieve technieken
(5 studiepunten) door elke gybels en rik prenen

Vertrekkende vanuit jouw casuïstiek taxeer je de samenwerkingsrelatie met de cliënten en oefen je specifieke gesprekstechnieken (copingvragen, uitzondering, perspectief-verkenning, differentiëring, toekomstprojecties).

Je ervaart o.a. hoe beeldend werken en methodieken zoals “figuring futures” cliënten helpt om de switch van klacht naar wens te maken en hoe elke fase van het oplossingsgericht traject creatief gestalte krijgt.

Module 3: 

hoop en perspectief bij complexe vragen en in uitdagende situaties
(5 studiepunten) door evan george and denise yusuf (brief londen), elke gybels en rik prenen

In deze verdiepingssessie pas je de diverse bruikbare methodieken en verworven inzichten toe in het werken met (multigestresseerde) gezinnen, problematische klas- en/of (leef)groepsituaties en bij individuen met beperkingen. Je krijgt inzicht in het werken met meerdere partijen en hoe deze hun krachten kunnen inzetten voor een gezamenlijk doel.

Deze buitenlandse docenten geven volledige dagen training (i.p.v. op een avond).

Module 4: 

veerkrachtig hoopverlenen, focus op jezelf en je team
(4 studiepunten) door elke gybels en rik prenen

We zien supervisie als een ervaringsgerichte, begeleide methode gericht op leren en op het ontwikkelen en optimaliseren van je beroepsmatig functioneren. Het is eveneens een vorm van zelfzorg, kwaliteitsbewaking en deskundigheidsbevordering waarbij je reflecteert op eigen casuïstiek en werkervaringen. Je verbreedt daarbij je visie op het cliëntsysteem en verruimt je methodisch handelen. Voorts besteden we aandacht aan oplossingsgericht teamoverleg en teamontwikkeling.
De input van collega cursisten en van ervaren supervisoren helpen daarbij.
We ronden deze module en het hele postgraduaat af met een integratiesessie waarbij jij aantoont in welke mate je de inzichten hebt geïntegreerd in je dagelijks werk met je cliënt(systeem).

creatieve technieken

Docenten

Lees hier alles over onze docenten.

“De uitleg en papieren met betrekking tot de verschillende bouwstenen en hun bijhorende vragen hebben mij zeer goed geholpen om een kader te hebben waaruit ik kon vertrekken! Verder kan ik, zeker ook achteraf, de structuur en stiptheid heel erg waarderen.”

Charlotte Cornelis

Getuigenis Ann Coolen

Klop klop vraagje, getuigenis Ann Coolen

 In vertrouwen-zelfvertrouwen opbouwend
Dit postgraduaat heeft mijn algemeen peil van zelfvertrouwen
werkelijk een BOOST gegeven.
COMPLIMENTEREN is bij deze een belangrijk gegeven.
Gezien worden en benoemen van je kracht werkt.
Mijn proces is er eentje van leren ‘gezien worden’, leren ‘ONTVANGEN’.
Welk proces ga jij aangaan? Waar kriebelt het al?Vullen van je HUIS van vertrouwen/zelfvertrouwen is evident/simpel
maar soms ook weer niet ;-) Klop klop!! Vraagje?
Hoe vul jij het best jou of iemand anders schatkist?

‘Mede door het enthousiasme van Elke en Rik werkt de opleiding inspirerend en motiverend voor iedereen die op weg wil gaan met mensen. Met de aangereikte handvaten krijg je onmiddellijk zin om er zelf mee aan de slag te gaan in je eigen context.’

Steffie Cool

Getuigenis Dominique Schoups

dominique schoups

Een creatieve bijdrage van Dominique Schoups over zijn deelname aan het postgraduaat.

Ode aan mijn wonderzetel
Wat ben ik blij dat ik je nog niet geschilderd heb! Ik dank elk ander zeteltje dat ik even mocht gaan zitten, beleven, waar ik -in vertrouwen- mocht opbouwen, wat stressen met benen ritmisch op en neer,
waar ik rustte, nog meer zelfvertrouwen opbouwend
 en waar ik stapjes kon overzien om jou op te bouwen!

Het is helemaal ok dat jij, wonderzeteltje, me nog niet echt herkent, samen zomaar wat rustig gaan zitten is ook nog niet aan ons! ;-) Eerlijk? Wel, Ik ben zelf ook nog net niet gehecht aan Ons.
Ik dank graag elk zeteltje dat ik groei!
Maar, wonderzetel wacht niet te lang dus kom na een maand, jaar of een seconde meer
dan schilder ik Ons zodat jij, wonderzeteltje in mijn verlangen nog meer bestaat….
Het zeteltje op de foto werd vooraf op 3 verschillende perspectieven gefotografeerd
 en daarna in olieverf op canvas creatief herenigd in 1 voorlopig beeld door Dominique Schoups

Campus Diepenbeek

Dit postgraduaat start midden september en loopt tot half juni. De sessies vinden plaats op Campus Diepenbeek.

Praktisch

Het postgraduaat Oplossingsgericht begeleiden en hulpverlenen omvat 33 sessies met een totaal van 20 studiepunten.  Wat de studiebelasting betreft komt 1 studiepunt overeen met een investering van ongeveer 20 à 25 uur (les volgen, voorbereiden werkcollege, literatuurstudie, het schrijven van een paper, …).  In principe wordt deze opleiding in zijn geheel gevolgd.

Heb je zin om deel te nemen of wil je meer weten? Neem dan contact met Elke Gybels via elke.gybels@ucll.be en stel je concrete vragen aan haar. Elke staat je als coördinator en lesgever met plezier te woord. Samen met Rik Prenen verwelkomt ze je graag op één van de infodagen in april, juni of september. Rik en Elke organiseren steeds, bij voldoende interesse, een kennismakingsworkshop. Zo maakt je meteen kennis met hun manier van lesgeven en met andere geïnteresseerden.

Je vindt het nieuwe programma 2022-2023 alvast hier (maandag en woensdag). 

Data

Je start met een woensdaggroep (sessies van 17u30 tot 21 uur) en bij voldoende interesse gaat er een volgende groep van start. 

Check vooraf alle data, want in het programma zitten soms volledige dagen met (buitenlandse) sprekers die op een andere weekdag dan de gebruikelijke woensdag kunnen plaatsvinden. 

Diploma

Je kan een certificaat “Oplossingsgericht begeleiding en hulpverlenen” behalen  door dit  postgraduaat te volgen, na een behaalde positieve evaluatie voor elke module.
Deelnemers kunnen nadat ze hun certificaat voorleggen instappen in het tweede jaar van de 4-jarige therapieopleiding bij Korzysbki te Brugge.

Voor deelnemers uit Nederland

Accreditatie voor dit postgraduaat is goedgekeurd door de accreditatiecommissie van de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd.
Het accreditatienummer / ID nummer: SKJ206267
Geaccrediteerde punten - Totaal: 210.50

Kostprijs

In de prijs zijn alle avonden, syllabus en buitenlandse gastsprekers begrepen.
We zijn erkend voor de KMO portefeuille waar je om een tussenkomst kan vragen.

Betaling

Betaling van het volledige studiegeld gebeurt met Bancontact.
Indien de werkgever de opleiding betaalt, krijgt de cursist een overschrijvingsformulier.
Een vraag tot gespreide betaling of renteloze lening door de cursist kan behandeld worden en verloopt via de sociale dienst.

Hogescholen mogen geen opleidingscheques meer aanvaarden m.u.v. een bewijs van loopbaanbegeleiding dat een deelnemer kan voorleggen waarin ook onze opleiding expliciet vermeld wordt.  Aanvragen voor de KMO-portefeuille blijven gelden.

Handboek "Tevreden tijd"

Boek Elke Gybels

Het boek biedt inspiratie voor iedereen die werkzaam is in de psychosociale hulpverlening, HR, coaching, gezondheidszorg, onderwijs, jeugdzorg, therapie, teambegeleiding... En wanneer je werkzaam bent in één van deze sectoren val je ook meteen binnen de doelgroep mensen die kan deelnemen aan ons postgraduaat. ‘Tevreden tijd’ wordt het handboek voor module 1 van het postgraduaat Oplossingsgericht Werken waarin vooral aan de hand van oefeningen aan de slag wordt gegaan met de aannames en pijlers die je er in terugvindt. Ook tijdens module 2, 3 en 4 wordt er nog vaak naar verwezen. In deze modules gaan we immers verbredend en verdiepend te werk vanuit de inzichten m.b.t hoop en dankzij de perspectiefgerichte pijlers.

Oplossingsgericht begeleiden en hulpverlenen, iets voor jou?

Opleiding te volgen op
Opleidingstype
Eerstvolgende infodag
Elke Gybels
Coördinator Postgraduaat Oplossingsgericht begeleiden en hulpverlenen