Proeflessen | UCLL

Les Psychologie met casussen bij de bachelor Orthopedagogie, campus Hasselt.
Docent Communicatie Bart Nies en student Kris-Lieve Veroeveren

Kunst.Zinnig (educatieve bachelor Lager Onderwijs)
Docente Karen vander Elst  en student Maxim De Lille

Frans (educatieve bachelor Lager Onderwijs)
Docente Ann-Sophie Schouteden en studente Lore Claes

Praktijkles (Bachelor Verpleegkunde)
Docente Frieda Corstjens en student Robbe

Interprofessioneel samenwerken - 3e jaars (Bachelor Voedings- en dieetkunde)
Docent Frank Delaere en student Lise De Bie

Groepsdynamica, Communicatie en Creativiteit  (Bachelor Sociale Readaptatiewetenschappen)
Docent Jan Van Branteghem

Infectiepreventie (Bachelor  Mondzorg)
Docent Claudia Billen

Vakdidactiek Biologie (Lerarenopleiding Secundair Onderwijs)
Docent Nick Wouters 

Engels (Graduaat Transport en Logistiek)
Docent Indra Bruynseels 

Webontwikkeling (Bachelor Toegepaste Informatica)
Docent Kristien Melaerts