Hogeschool UCLL zet de traditie van het studiekeuzeonderzoek verder. Uit de rapporten van voorgaande jaren bleek dat leerlingen nog steeds met veel vragen blijven zitten, zelfs na heel wat ondersteuning vanuit het secundair en hoger onderwijs.

Met de kennis van de afgelopen jaren willen we verder aan de slag gaan. In het onderzoek komen de volgende elementen aan bod:

  • kennis van hogescholen / universiteiten,
  • keuzefactoren hoger onderwijs,
  • beeldvorming / imago hoger onderwijs,
  • beïnvloedende factoren,
  • effect communicatie,
  • kennis van belangrijke begrippen in het hoger onderwijs,
  • effecten socio-economische achtergrond,
  • effecten migratieachtergrond,

De enquêtering verloopt anoniem via een online tool die bij voorkeur klassikaal wordt afgenomen bij de leerlingen. Het onderzoek behoeft dan enkel een klaslokaal met computers en een internetverbinding. Het onderzoek zal maximum een half uur duren.

Na afname van de enquête worden de resultaten gefilterd per school, zodat we een uitgebreid deelrapport kunnen bezorgen (indien er voldoende respondenten zijn van jouw school). De scholen die in het verleden al een deelrapport ontvingen, kunnen op deze manier nagaan of er een evolutie is in het studiekeuzeproces van de leerlingen.

Doelgroep

Directies en studiekeuzebegeleiders

Data

Afname enquête in loop van derde trimester, bespreking deelrapporten in de loop van het daarop volgende schooljaar. 

Contact & inschrijven

​Karolien Vlayen - karolien.vlayen@ucll.be