Zij worden opgeleid om zesdejaarsleerlingen bij hun studiekeuze te ondersteunen. Onze studenten worden als ervaringsdeskundigen ingezet en begeleiden deze leerlingen in nauwe samenwerking met de secundaire scholen. De studenten spelen eerst een spel in de klas om duidelijk te maken wat het verschil kan zijn tussen onmiddellijk gaan werken na het SO of verder studeren in het hoger onderwijs. Daarna kunnen de leerlingen zich vrijwillig inschrijven om door een student begeleid te worden.  Het kennismakingsgesprek met deze leerlingen (mentees) vindt  in de secundaire school plaats. Nadien gaat de student deze leerling in de thuissituatie verder begeleiden zodat ook de ouders betrokken worden

Doelgroep

Leerlingen van het zesde jaar secundair onderwijs

Data

In overleg

Locatie

Regio Limburg

Contact

An Vandeputte - an.vandeputte@ucll.be