In de game maken de leerlingen via verschillende soorten oefeningen kennis met woorden op receptief, productief en strategisch vlak. In de oefeningen wordt gebruik gemaakt van authentieke contexten uit kranten en tijdschriften en van afbeeldingen en foto's, die bijdragen tot woordbegrip. Daarnaast wordt ook het strategisch denken over woorden gestimuleerd.

Doelgroep

Leerlingen 3de graad secundair onderwijs en studenten hoger onderwijs.

Startdatum

Login voor 1 schooljaar

Locatie

Online

Contact en inschrijven

Technische informatie en gebruiksaanvragen:

Ruben Jans - ruben.jans@ucll.be

Inhoudelijke informatie:

Jan Coenegrachts - jan.coenegrachts@ucll.be

Oriënt-taal

Oriënt is een platform van hogeschool UCLL dat ook in klasverband ingezet kan worden. Zo vinden leerkrachten er o.a. een remediëringstoets Nederlands. Scholen kunnen een login via de website aanvragen.