Moving Minds DNA | UCLL

Het profiel moet worden opgevat als een integratie van deze vier domeinen. Slechts in de verbinding tussen de verschillende aspecten zal het echte profiel tot uiting komen.

Meet the Moving Minds

Moving Minds is de filosofie van UCLL. De hogeschool wil mensen motiveren en ideeën in beweging brengen. Dat doe je niet enkel in de les. Aan de hand van een heel gamma projecten kijken de studenten over hun grenzen heen, ze creëren een open geest voor de toekomst, en proberen samen met hun docenten vastgeroeste kaders open te breken.

We zijn voortdurend op zoek naar nieuwe opportuniteiten om grenzen te verleggen binnen en buiten de hogeschool. Om optimaal resultaten te kunnen boeken werken we daarvoor liefst in projecten, waarvan de resultaten nadien geïntegreerd worden in de hogeschool en/of daarbuiten. Het zijn stuk voor stuk unieke projecten die alle betrokkenen van UC Leuven-Limburg en daarbuiten in beweging brengen.

Er bestaat geen standaardrecept voor deze projecten, wel zijn er een aantal sprekende voorbeelden die meteen duidelijk maken dat er bruis zit in UC Leuven-Limburg.

Moving Mind Award

Om dit kracht bij te zetten, reiken we elk jaar een award uit aan het meest veelbelovende studentenproject – dit jaar al voor de vijfde keer. Op de academische opening van 22 september 2021 worden de studenten van de vijf genomineerde projecten in de bloemetjes gezet. Het winnende project krijgt een cheque mee van € 2500.