Moving Minds Award | UCLL

Moving Minds Award: het concept

Mensen en ideeën in beweging brengen, dat is onze filosofie. UCLL is voortdurend op zoek naar nieuwe opportuniteiten om grenzen te verleggen binnen en buiten de hogeschool. 

Lees meer over ons Moving Minds dna

Tijdens de academische opening zetten we elk jaar studenten van vijf projecten in de bloemetjes. Het winnende project krijgt een cheque mee van € 2500.

(hiernaast: sfeerverslag van de Moving Minds Award 2022, campus Proximus)

 

Genomineerden 2023

De vijf programma's van hogeschool UCLL nomineren elk een project. Studenten en personeel kunnen vanaf begin september hun stem uitbrengen. Op 14 september 2023 wordt de winnaar bekend gemaakt tijdens de academische opening.
De winnaar krijgt een cheque van 2500 euro om het project verder te ontwikkelen. De andere vier projecten krijgen ook elk een cheque van 500 euro. 

Spraakmakende projecten van de voorbije jaren

Sinds 2017 nomineert UCLL elk jaar vijf projecten voor de Moving Minds Award. Stuk voor stuk het werk van studenten om bijzonder trots op te zijn. 

De Woonknoop - podcasts over en met daklozen

Zelfs in een provinciestad kom je daklozen tegen. Als doorsnee burger zie je dat niet want het is een verdoken probleem. Kelly Knevels, studente van het graduaat Maatschappelijk Werk, realiseerde een reeks podcasts waarmee ze ervaringsdeskundigen en hulpverleners een stem geeft.

Sunshine in a box (Winnaar Moving Minds Award 2022)

100 kleuters uit kwetsbare gezinnen krijgen net voor de grote vakantie een doos bomvol laagdrempelig spelmateriaal. De studenten van de Educatieve Bachelor Kleuteronderwijs van Leuven willen daarmee de leerachterstand van kinderen in kansarmoede tegengaan. Opmerkelijk: de studenten namen dit engagement los van een of ander opleidingsonderdeel.

Speedometer: VR & Stroke rehabilitation

Revalidatie betekent soms terug leren stappen, ook in druk verkeer. Daarvoor bestaat er Virtual Reality. Maar dan moeten die beelden wel even snel of traag gaan als de loopband. Vijf studenten Toegepaste Informatica en graduaat Programmeren zochten apparatuur en ontwikkelden software om dit perfect te matchen.  Onze expertisecellen Digital Solutions en Smart Organisations zijn alvast fan.

Let's talk about sex met de vroedvrouw

Vier vroedvrouwen-in-spe realiseerden drie workshops rond seksualiteit voor scholen en jeugdcentra. Ondertussen trainden ze ook tweejaarstudenten om het project verder te zetten. Voor diegenen die het niet wisten: de rol van de vroedvrouw is breder dan je denkt.

A healthy lifestyle for youngsters - I Living Lab

Je moet het maar durven: met studenten van 5 andere Europese partners van UCLL ingaan op de vraag van een Hongaars bedrijf om een campagne uit te werken rond rookverslaving en mentale gezondheid.  Kiara Liwerski van de opleiding Bedrijfsmanagement ging de uitdaging aan. Ze leerde veel over intercultureel samenwerken dankzij deze I Living Lab in het kader van E³UDRES².

Twister Wear is een onderneming van twee studenten Bachelor Orthopedagogie. Jana en Heaven ontwikkelen hoodies voor personen met een snoezelbehoefte, al dan niet met een beperking. Met  de hulp van studenten bedrijfsmanagement starten ze hun webshop. De hoodies met extra gadgets wonnen in 2020-2021 de Moving Minds Award.

Peter van het project: Maarten Millen, directeur Rosesareblue

Prikongevallen in de verpleegkunde: het gebeurt nog te vaak. Daarom ontwierpen studenten verpleegkunde Sharpy: een compact, handig, duurzaam en ecologisch prikkussen waardoor de risicovolle stap na de injectie op een veilige manier kan gebeuren. Sharpy is meteen ook goed voor een senibiliseringscampagne rond prikongevallen. 2020-2021

Peter van dit project: Nico De Fauw, directeur In4care

Granola-Délicé is het resultaat van de co-creatie tussen Voedings- en Dieetkunde, Bedrijfsmanagement en Toegepaste Informatica.
Studenten Voedings- en Dieetkunde deden onderzoek naar het valoriseren van “nevenstromen uit de agrovoedingssector” en ontwikkelden een granola op basis van veenbessen. De studenten Bedrijfsmanagement en Toegepaste Informatica lanceerden deze granola op de (web)markt. 2020-2021

Peter van dit project: Marc Beenders, LRM.

Acht studenten Bachelor Kleuteronderwijs zorgden met hun project  ‘Boekenkastjes vol leesplezier’, voor tal van coronaproof leesbevorderingsinitiatieven voor Diestse gezinnen met weinig leescultuur.

Peter van dit project: Jacques Maes en Lise Braekers, graphic designers.

Het UZ Leuven wil slim omgaan met drukbezochte locaties om de besmettingsgraad laag te houden. Onze studenten Toegepaste Informatica ontwikkelden de Detect-O-Meter en een Disinfection Detection System. Het systeem is gebaseerd op artificial intelligence: met camera en beeldherkenning gaat het na of mensen te dicht bij elkaar staan en of ze hun handen voldoende ontsmetten. Academiejaar 2020-2021

Peter van dit project: Koen Balcaen, directeur verpleging UZ Leuven

Moving Neighbours is een sociaal beweegproject dat zich richt op volwassenen uit Leuven. Dankzij dit warmhartige initiatief van de studenten Lerarenopleiding Secundair Onderwijs worden mensen van verschillende bevolkingslagen en leeftijden samen aangezet om actiever in het leven te staan. Sporten met je buren, dus! Ja, ook in coronatijden … Winnaar van de Moving Minds Award Academiejaar 2019-2020

Meter van het project: Lalynn Wadera, schepen van o.a. diversiteit Stad Leuven

Sensear prikkelt de zintuigen van kinderen met een auditieve beperking via een tool die tactiele en visuele input koppelt aan muziek. De studenten Verpleegkunde achter dit project legden hun oor te luister bij specialisten en ervaringsdeskundigen om tot een kleurrijke, trillende armband te komen. Dankzij de hulp vanuit de hoek Elektronica-ICT werd deze muzikale droom werkelijkheid. Academiejaar 2019-2020

Peter van dit project: Margo NulensDirecteur KIDS Hasselt

Qaelum is een HR-gericht project waarin onze Moving Minds zich focusten op het onboardingtraject van nieuwe werknemers. Studenten uit de graduaten Sociaal-Cultureel Werk, Maatschappelijk Werk en HR-support verfijnden het proces van dit bedrijf met een eigen app. Hun creatieve aanpak met aandacht voor integratie zorgde ervoor dat het digitale platform een succes werd. 

Meter van het project: Elodie Ouédraogo, Olympisch kampioen en mediafiguur

‘Juna in het slaaplabo’ is het project van een studente Verpleegkunde met een duidelijke missie: kinderen in de slaapkliniek maximaal geruststellen. Ze wendde haar creatieve kant als schrijfster/illustrator van kinderverhalen aan om de wondere wereld van het ziekenhuis wat minder akelig te maken voor jonge patiëntjes. Een speelpop en een hartverwarmend boekje gebaseerd op haar medische kennis en inzichten waren het resultaat! Academiejaar 2019-2020

Peter van het project: Prof. Kris Vanhaecht, KU Leuven en UZ Leuven

In het Doble Via project werken een vijftigtal studenten vanuit zowat alle opleidingen van UCLL samen met UPS (Universidad Politécnica Salesiana-Cuenca, Ecuador) rond vijf sustainable development goals van Unesco. 

Het project won de Moving Minds Award 2019.

Studenten Bedrijfsmanagement en Toegepaste Informatica werkten een leuke, maar vernuftige doos uit (de Edu-box) waarin de gsm’s van de kinderen opgeborgen blijven tot taakjes of huishoudelijke klussen opgeknapt zijn. Academiejaar 2018-2019

Studenten Elektronica-ICT en Verpleegkunde werken aan een “interactieve harp”. Het is een instrument dat mensen met dementie in een woonzorgcentrum in beweging wil krijgen.

Verwonderland, een project van zes studenten Lerarenopleiding Kleuteronderwijs, dompelde kinderen én hun ouders 24 uur onder in een magische wereld. 

Het wandelparcours voor personen met dementie werd uitgewerkt door studenten Elektronica-ICT, als onderdeel van het overkoepelende “Technology in Healthcare Education” project. Voor Woonzorgcentrum Toermalien werd een interactief belevingsparcours gecreëerd voor personen met dementie. Het belevingsparcours is aangepast aan de leefwereld van de bewoners en heeft als doel hen te activeren, plezier te laten beleven en een zinvolle dagbesteding aan te bieden. Met een tracking systeem worden bewoners gelokaliseerd en kan een persoonsgerichte beleving aangeboden worden. De belevingskiosk prikkelt de bewoners door het aanbieden van persoonsgebonden inhoud zoals foto's en muziek. Winnaar van de Moving Minds Award Academiejaar 2017-2018

Het initiatief kadert binnen de vervolmakingsstage van de banaba geestelijke gezondheidszorg in een psychiatrisch ziekenhuis in Kasaka, Tanzania. Hier wordt zorg geboden aan mensen met ernstig psychiatrische problemen uit de regio en oorlogsvluchtelingen uit naburige vluchtelingkampen. Vanuit de gezamenlijke observaties van wat er verbeterd kan worden, zijn de studenten aan het werk gegaan om de zorgverlening interdisciplinair naar een hoger niveau te tillen. De twee verpleegkundigen hebben het concept individuele begeleiding in het multidisciplinair team geïntroduceerd. De sociaal werker is aan de slag gegaan om een betere opvolging van het patiëntendossier en hulpverleningsgesprekken met familie en patiënten te doen. Academiejaar 2017-2018

Deze eerstejaarsstudenten Bachelor Sociaal Werk hebben zich geëngageerd om gedurende de winterperiode opvang voor dak- en thuislozen in Leuven mogelijk te maken. Als vrijwilliger hebben ze gedurende deze periode elk wekelijks een nacht doorgebracht met de mensen, gezorgd dat ze een warme gezellige plek hadden en dat bad-bed-brood gegarandeerd was. Zelfs met kerstmis was Olivier daar.

Moving Neighbours is een sociaal-beweegproject van studenten LO van de Lerarenopleiding Secundair Onderwijs dat buurtbewoners uit alle lagen van de bevolking samenbrengt om gedurende 12 weken samen meer te bewegen. 55 deelnemers uit drie Leuvense buurten gingen de uitdaging aan. 
Elke deelnemer werd gekoppeld aan één of meerdere beweegpartners en uitgerust met een Fitbit (sporthorloge) waarmee ze hun beweging konden registeren en toegang hadden tot een online Improver Platform. Daarnaast werd elke deelnemer begeleid door een student-coach en aangemoedigd door de buurtwerkers. Elke week werd per duo/groepje een beweegmoment ingepland en af en toe werd er ook met de voltallige groep afgesproken. De inzet was om een fitte en warme buurt in Leuven te worden.
In Academiejaar 2017-2018 werd dit project voor het eerst genomineerd voor de Moving Minds Award. Twee jaar later zouden andere studenten het opnieuw indienen en de Award winnen. 

Het project 'Gezocht: Voedsel voor de Toekomst' van UCLL, Rikolto/Vredeseilanden, Colruyt Group, KU Leuven en Provincie-Vlaams Brabant gaat samen met jongeren op zoek naar producten om de groeiende wereldbevolking op een duurzame wijze te voeden. Docenten en studenten Voedings- en Dieetkunde en Marketing van UCLL gaan in het kader van dit brede project de uitdaging aan om jongeren dicht bij huis op een concrete manier te betrekken in dit verhaal.
In een rondreizend food lab kunnen jongeren experimenteren met en proeven van innovatieve en gezonde producten op basis van zeewier, peulvruchten en Andes-gewassen. Academiejaar 2017-2018

Vier studenten uit Verpleegkunde en drie uit Elektronica-ICT ontwikkelden samen technologie voor kinderen met epilepsie. Het multidisciplinaire eindwerk kwam er op vraag van Tim Buckinx, een jonge ondernemer die zelf een kind heeft met absence-epilepsie. Het is al het derde jaar op rij dat UCLL met dergelijke Techniek-in-de-zorgprojecten innoverende toepassingen tot een goed einde brengt. Eerdere blikvangers waren een badkamer voor dementerenden en een app voor reuma-patiënten.

Li'Coeur is een digestief met het aroma van limoncello in de vorm van een cuberdon. Zes straffe madammen uit de richting Organisatie en Management toonden echt ondernemerschap door op korte termijn een fabrikant te vinden die hun unieke cuberdon kon en wou produceren. Op korte tijd vlogen de cuberdons de deur uit, en behaalden ze een mooie winst. Een knap staaltje Small Business Project!

Een “Maat op maat” koppelt een student als maatje en een maatschappelijk kwetsbare jongere aan elkaar. Zij leggen samen een traject af waarbij een vertrouwensband kan worden opgebouwd. Amber en Janne zijn het maatje van resp. een jongere uit bijzondere jeugdzorg en een volwassene uit pleegzorg. Daarnaast hebben zij zich ingezet om nieuwe eerstejaars te motiveren om mee te stappen in dit project.

Vijf laatstejaarsstudenten leerkrachten lichamelijke opvoeding en bewegingsrecreatie organiseerden voor het vak bewegingsrecreatie een evenement om mensen aan het sporten te zetten. Liefst zo uniek en origineel mogelijk. “We kwamen snel op het idee om ons loopevenement te laten doorgaan in de mergelgrotten te Kanne.” Cave Run ging van start op 19 feb. en mocht 730 lopers ontvangen.  

In 2015 en 2016 trokken multidisciplinaire teams van drie studenten uit de opleidingen Chemie en Biomedische Laboratoriumtechnologie voor een kennismakingsstage naar Tamale in Ghana. Samen droegen ze hun steentje bij in verschillende projecten  en werden ze helemaal ondergedompeld in de Ghanese cultuur. Ze werkten mee als vrijwilliger in het labo van het plaatselijke ziekenhuis, in het schooltje van SOS-kinderdorpen of binnen het project Water4Ghana.