De nieuwe generatie geeft aan dat het aanpakken van de klimaatverstoring dé prioriteit moet zijn de komende jaren. Het momentum is er om hen concreet te betrekken bij deze problematiek. Met het project ‘Airquality’ doet UCLL precies dat: kinderen bouwen zelf performante meetinstrumenten om de luchtkwaliteit in hun eigen omgeving in kaart te brengen. Al ‘snuffelend’ staan de kinderen stil bij de klimaatverandering en krijgen ze inzicht over hoe een ecosysteem in elkaar zit. Het project laat hen toe zelf concreet bij te dragen aan de verbetering van hun leefmilieu én ze krijgen laagdrempelig toegang tot de digitale wereld waarin ze opgroeien.

Engagement verhogen

De kinderen kunnen hun meetinstrument aan de schoolpoort ophangen om daar fijn stof en C0² te meten en de luchtkwaliteit in kaart te brengen. Fietsende jongeren kunnen met de sensoren op hun weg naar school ook de stikstofnitraten in de uitlaatgassen van het autoverkeer visualiseren. Door hen zelf in actie te laten komen, verhoogt het project op een speelse manier hun kennis en vergroot het hun engagement ̶ en daarmee ook de hoop op een duurzame aanpak van de klimaatproblematiek.

Stapjes richting STEAM

De meetinstrumenten die de kinderen monteren zijn ‘IoT-snuffeldozen’. Bijgestaan door educatieve STEAM-medewerkers (Science, Technology, Arts, Engineering, Mathematics) van UCLL’s Techniek- en Wetenschapsacademie, kunnen de kinderen stap voor stap aan de slag met de vernieuwende technieken van Internet-of-Things. Zo speelt het project ook een voortrekkersrol in het introduceren van de immer complex wordende digitalisering bij jonge mensen.

Welk verschil maakt uw steun?

Om dit project mogelijk te maken, moeten verschillende materialen aangekocht worden:

  •  fijnstof- en C0²-sensoren incl. ontwikkelborden en behuizingen (3D-geprint) met zonnepanelen/batterijen voor het monteren van ’IoT snuffelboxes’.
  • commerciële, mobiele meetinstrumenten incl. smartphone-app om luchtkwaliteit te visualiseren.

Project Airquality steunen? Lees verder onder de foto’s.

Steun dit project

Wil je dit project graag steunen? Dat kan door 'project Airquality’ te vermelden bij je overschrijving aan de Moving Minds Foundation.

Of wil je dit project steunen met andere dan geldelijke middelen? Meer dan een eenmalige gift? Neem dan contact op met de projectcoördinator binnen UCLL.

Contact

Wim Debbaut, projectcoördinator Airquality, UCLL
wim.debbaut@ucll.be
0495 402 679

Duurzame ont­wikkelings­­doel­stellingen van de VN

Het project Airquality wil bijdragen tot het bereiken van de volgende Sustainable Development Goals
(SDGs) van de Verenigde Naties: