Onze samenleving wordt zich meer en meer bewust van het belang van recyclage van afval voor een duurzame toekomst. Afvalstromen opnieuw valoriseren is een noodzaak. Project ‘RePaper’ wil de verspilling aanpakken door via de nodige bewerkingen opnieuw waarde te genereren: van oud papier naar nieuw, maar ook naar vazen, kommen, bloempotten,…. Haar divers, inclusief en transdisciplinair team weerspiegelt de tweede doelstelling: samen met vrijwilligers, studenten en mensen die niet altijd vlot een plek vinden in onze maatschappij, een geslaagd eindproduct creëren.

Co-creatie

De deelnemers gaan vanuit hun eigen levenservaring mee op zoek naar antwoorden op een aantal belangrijke maatschappelijke uitdagingen. RePaper is een soort van living lab: het samenspel van de verschillende expertises en ervaringen bepaalt hoe er samengewerkt kan worden, wat er nodig is om iedereen aan boord te houden en hoe de producten er zullen uitzien. De deelnemers krijgen een degelijke opleiding tijdens workshops en leren van good practices tijdens bezoeken aan reeds bestaande initiatieven.

Kansen vergroten

RePaper gaat telkens op zoek naar wat het project te bieden heeft aan haar meer kwetsbare deelnemers. De mogelijkheden die voor hen ontstaan zijn talrijk. Zo kunnen ze onder meer een netwerk uitbouwen, een productieve werkhouding ontwikkelen of hun Nederlands oefenen. Ze maken volwaardig deel uit van het team, wat hun zelfvertrouwen aansterkt en zo hun kansen op de arbeidsmarkt vergroot. Het contact met deze deelnemers wordt gelegd via organisaties die hen ondersteunen.

Dubbele doelstelling

Het project beoogt dus een dubbele doelstelling. In eerste instantie biedt RePaper via het hergebruiken
van papier een kleinschalig antwoord op de grootschalige problematieken van afvalrecyclage en uitputting van grondstoffen. Tegelijkertijd (sociaal) kwetsbare mensen vanaf het begin meenemen in een proces van co-creatie.

Welk verschil maakt uw steun?

Met uw bijdrage:

  • kopen we materialen aan om oud papier te verwerken
  • dekken we onkosten (vervoer, kleine attenties voor de vrijwilligers,…)
  • kunnen we ambachtelijke ondersteuning inschakelen voor de opleiding van de deelnemers

Met een kleine financiële gift komen we al ver, maar ook ondersteunend materiaal, expertise of
helpende handen zijn altijd welkom. Heb je materiaal om met oud papier aan de slag te gaan
(bijvoorbeeld zeven, oude handdoeken, een hoop oud papier) of ben je een creatieveling die heel wat
kan met papier, laat gerust van je horen. Jouw hulp is erg welkom!

Project RePaper steunen? Lees verder onder de foto.

Steun dit project

Wil je dit project graag steunen? Dat kan door 'project RePaper’ te vermelden bij je overschrijving aan de Moving Minds Foundation.

Of wil je dit project steunen met andere dan geldelijke middelen? Meer dan een eenmalige gift? Neem dan contact op met de projectcoördinator binnen UCLL.

Contact

Lien Frissen, projectcoördinator RePaper & onderzoeker Inclusief Burgerschap, UCLL
lien.frissen@ucll.be
+32 (0)493 524 886
 

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN

Het project RePaper wil bijdragen tot het bereiken van de volgende Sustainable Development Goals
(SDGs) van de Verenigde Naties: