Piet Vandenhende, kunstenaar en ex-dakloze, is nauw verbonden aan de opleiding Sociaal Werk en engageert zich in het Mobiel Atelier-project. Hij heeft een fietskar gemaakt en hiermee trekt hij samen met studenten Sociaal Werk Leuven in om op publieke plaatsen (zoals het stadspark en de bibliotheek Tweebronnen) workshops te organiseren. Gedurende de winterperiode staat het Mobiel Atelier in De Meander, een inloopcentrum in Leuven van CAW Oost-Brabant. Tijdens de workshops werken studenten en mensen die dak- en thuisloos zijn creatief samen. Ze ontmoeten elkaar ongedwongen, en kijken en luisteren naar elkaar. Onder artistieke begeleiding wordt er effectief naar een product gewerkt, zoals kerstkaarsen en beeldjes in klei. De straathoekwerker van het CAW is toeleider in dit verhaal.

Het project is in volle ontwikkeling. De bedoeling is om het proces van samen creëren te koppelen aan een maatschappelijke thema dat vaak onzichtbaar of onbesproken blijft zoals dak- en thuisloosheid. Het Mobiel Atelier ontvouwt zich als een democratisch experiment, mobiliseert stedelijk burgerschap, biedt een leerplek voor studenten, stimuleert dialoog en maakt het onzichtbare zichtbaar. Dit sociaal-artistiek project werkt dus sociaal verbindend en als hefboom voor sociale gelijkheid.

Dit project heeft dus zowel een betekenis voor de dak- en thuislozen als voor de gemeenschap.

Het Mobiel Atelier is een werkplaats in openlucht. Hierdoor geef je aan de mensen op straat niet alleen een ander beeld van de dak- en thuislozen, je geeft ze ook de kans om effectief mee te komen werken

Hilde Bloemen

Welk verschil maakt uw steun?

Aangezien het project nog in volle ontwikkeling is en gericht is op het co-creëren van materialen, is het noodzakelijk om materiaal aan te kunnen schaffen voor de workshops. Daarnaast sparen we voor  een elektrische fiets om zo nog mobieler te worden.

Steun dit project

  • Wil je dit project graag steunen? Dat kan door 'project Het Mobiele Atelier’ te vermelden bij je overschrijving aan de Moving Minds Foundation.
  • Of wil je dit project steunen met andere dan geldelijke middelen? Meer dan een eenmalige gift? Neem dan contact op met de projectcoördinator binnen UCLL.

Contact

Hilde Bloemen, projectcoördinator ‘Het Mobiele Atelier’
hilde.bloemen@ucll.be
016 375 100

Partners

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN

Het project ‘Het Mobiele Atelier’ wil bijdragen tot het bereiken van volgende Sustainable Development Goals (SDGs) van de Verenigde Naties: