Pop-upstores 2015 | UCLL

De winst van ‘Molenstraat Ontpopt’ wordt door de studenten aan vzw ‘Kleine Prins’ geschonken. Deze organisatie zet zich in Limburg met hart en ziel in voor kinderen die getroffen worden door een vorm van kanker. Op zaterdag 26 september vond de proclamatie van de betrokken studenten-ondernemers plaats en overhandigden ze een cheque van 5.555,55 euro aan Kleine Prins. Het project met studenten van de Managementopleidingen krijgt een vervolg. De samenwerking tussen Stad Genk en UCLL wordt nu ook in 2016 verdergezet.