Praktijk Basisonderwijs - Avondtraject (Diepenbeek) | UCLL

Visie, kaders en programma

De leraar

De leeromgeving

De leerdomeinen

De ontwerpkaders geven weer hoe de opleiding kijkt naar een krachtige leeromgeving en dit voor alle leerdomeinen:

Opleidingsprogramma's

Op basis van de vooropleiding van onze studenten bouwden we 4 modeltrajecten uit: 

  • Modeltraject 1: voor studenten met een diploma secundair onderwijs en voor studenten met een diplomas secundair onderwijs en een diploma GPB/SLO
  • Modeltraject 2: voor studenten met een diploma bachelor/master
  • Modeltraject 3: voor studenten met een diploma bachelor/master en een diploma leraar secundair onderwijs via GPB/SLO of een banaba onderwijs
  • Modeltraject 4: voor studenten met een diploma bachelor leraar kleuter of lager onderwijs

Onderzoeksdagen en stage

De organisatie, inhoud en verwachtingen betreffende de praktijk verschillen naargelang het opleidingsjaar van de student. 

Voorbereid naar de praktijk

Hoe bereid je een les voor?

Bij het mentaal en schriftelijk voorbereiden van een les denk je na over wat je wil doen met de kinderen, waarom je dat wil en hoe je dat het best doet. Het leren van de kinderen staat hierbij centraal.

Je gebruikt telkens een lesvoorbereidingsformulier of eigen ontwerp - gebaseerd op het didactisch model.

Begeleiden en beoordelen

Portretten

De portretten geven elk een beeld van een student. We hopen dat ze ondersteunend zijn in het proces van begeleiden en beoordelen.  (Opleiding lager onderwijs)

Overzicht praktijkperiodes

Evaluatiedocument

Instroomjaar BAKO/BALO: evaluatiedocument instroomjaar

1 BAKO/BALO:  evaluatiedocument OF 1

2 BAKO/BALO: evaluatiedocument OF 2

3 BAKO/BALO: evaluatiedocument OF 3

Mentorenoverleg Avondtraject 2022-2023

  • Mentorenoverleg 1: dinsdag 18 oktober 2022 (voormiddag)
  • Mentorenoverleg 2: in het voorjaar, datum wordt nog gecommuniceerd

Het mentorenoverleg wordt op de campus georganiseerd. We zorgen, naast input vanuit de opleiding, voor groepen van mentoren die onderling interessante ervaringen kunnen uitwisselen.

Er zal ook specifieke aandacht gaan naar mentoren of directies die een LIO-student in hun school tewerkstellen.

Contact met de opleiding

Onze leergroep- en praktijkbegeleiders komen langs in de stageschool en met hen kan je steeds contact opnemen:

Er kan ook contact opgenomen worden met de trajectcoach en coördinator van de opleiding: Michèle Dexters

Andere contactpersonen

Administratie praktijk

Professioneel omgaan met praktijkervaringen, beeldmateriaal en leerlingvolgsysteem: brieven voor directie & ouders en studenten

Stageovereenkomst

De stageovereenkomst is een overeenkomst tussen de student, stageschool en de opleiding. 

stageovereenkomst

VGM

Het VGM-dossier vermeldt de risico’s rond veiligheid, gezondheid en milieu waarmee je mogelijk in contact komt tijdens je hele opleiding en de bijhorende preventiemaatregelen die reeds werden gerealiseerd door je eigen opleidingsinstelling.

Werkpostfiche kleuteronderwijs | Werkpostfiche lager onderwijs

Dienstverlening voor scholen