Techniek in de zorg | UCLL

Vanuit een behoefteanalyse bij de eindgebruiker (focusgroepen, observaties,...) wordt de zorgtechnologische innovatie uitgewerkt, waarbij een continue wisselwerking tussen de zorgstudenten, de technologiestudenten en de eindgebruikers leidt tot een product op maat.

Beoogde doelstellingen:

  • Maatschappelijke relevante projecten.
  • Een innovatief en instituutoverschrijdend opleidingsconcept.
  • Onderdompeling in de zorgsector door middel van inleeftrajecten.
  • Multidisciplinaire samenwerkingsverbanden tussen bedrijven, zorginstellingen, kennisinstellingen, docenten, onderzoekers, studenten en leerlingen.
  • Ontwikkeling van technologie op maat van de eindgebruiker (zorg op maat).
  • Kruisbestuiving tussen hoger en secundair onderwijs.
  • Onderzoeksgestuurd onderwijs
  • Valorisatie van de projecten/cases
  • Ondernemingszin bij de studenten aanwakkeren.

Heeft u als bedrijf, zorginstelling, patiënt, zorgverlener,... ook een zorgvraag?

Neem dan zeker contact met ons op. Wij geven vrijblijvend informatie over de mogelijke samenwerkingsvormen.