Wetenschapspromotie | UCLL

Sinds eeuwen zijn wetenschappers op zoek naar hoe de wereld in elkaar zit.  Technici verlangen ernaar om het lot van de mens te verbeteren door een werktuig of technologie te ontwerpen. Omdat de wetenschappelijke kennis en de technologische toepassingen uitgebreid en complex geworden zijn, probeert wetenschapscommunicatie aan iedereen te laten zien wat wetenschappen en techniek zijn.

De laatste jaren wint wetenschapscommunicatie aan maatschappelijk belang omdat te weinig jongeren kiezen voor wetenschappelijke en technologische studies. De Vlaamse regering bepaalde daarom strategische doelen voor wetenschapscommunicatie en gaf hogescholen, universiteiten en kennisinstellingen hiertoe een opdracht. De expertisecel wetenschapscommunicatie UC Leuven-Limburg richt zich op de jeugd, het onderwijs en een aantal activiteiten voor een breed publiek.

Onderzoekers en docenten van UC Leuven-Limburg zijn partners bij uitstek om te communiceren over wetenschappen en techniek voor jong en oud.  In hun onderwijs- en onderzoekspraktijk plaatsen zij dagelijks concepten in een breder kader en kunnen ze als geen ander abstracties concreet maken en wetenschappen en technologie tot leven brengen. 

Techniek- en wetenschapsacademie

Kinderen leren in hun vrije tijd meer over wetenschap en techniek.

Doe mij maar wetenschap

Onderzoeksactiviteiten, experimenten, lezingen, techniekacademies en workshops over wetenschap binnen verschillende vakdomeinen. 

Dag van de Wetenschap

De Dag van de Wetenschap is het grootste wetenschapsevenement in Vlaanderen en Brussel. UCLL is elk jaar trouwe deelnemer. 

Navorming

UC Leuven-Limburg organiseert een groot aantal permanente vormingen, seminaries en congressen voor leerkrachten, geïnteresseerden, ...