Speciale onderwijsleermiddelen | UCLL

Speciale onderwijsleermiddelen

Als student met een auditieve, visuele en/of motorische beperking ingeschreven in het VAPH,  kan je via de Cel Speciale Onderwijsleermiddelen van het Ministerie van Onderwijs en Vorming (Cel SOL) onder bepaalde voorwaarden via je instelling specifieke onderwijsleermiddelen, een schrijf- en of gebarentolk of tegemoetkomingen voor notities aanvragen.  Let wel, de aanvraag moet elk jaar opnieuw gebeuren en de deadlines zijn strikt. Voor meer informatie kan je contact opnemen met katrien.maas@ucll.be.