UCLL Starttoets Lerarenopleiding | UCLL
Verplichte starttoets voor alle studenten die willen starten aan een Lerarenopleiding in Vlaanderen

De starttoets om te kunnen beginnen aan een Lerarenopleiding in Vlaanderen is geen toelatingsproef. Iedereen mag aanvangen, ongeacht de resultaten van de test.

De bedoeling is om jezelf en ons een beeld te geven van je basiskennis Nederlands (voor de lerarenopleiding lager onderwijs aangevuld met wiskunde en Frans) om vlot met ons op weg te kunnen gaan.

Online inschrijving voor de Lerarenopleiding is al mogelijk voordat je de starttoets hebt afgelegd, maar deelname is wel verplicht voor de start van de opleiding.

Registreer hier voor de starttoets

 

Voor wie?

 • Iedereen die wil starten aan een educatieve bacheloropleiding (lerarenopleiding) in Vlaanderen (kleuter-, lager of secundair onderwijs) moet een starttoets afleggen.
 • Heb je al een Nederlandstalig bachelor- (professionele of academische), een master- of licentiaatsdiploma (of gelijkwaardig), dan moet je de toets Nederlands niet afleggen. Studenten die het educatieve graduaat voor het secundair onderwijs willen volgen, moeten ook geen starttoets afleggen.

Wat?

 • Lerarenopleiding kleuteronderwijs
  • Starttoets Nederlands op een hogeschoolcampus.
 • Lerarenopleiding lager onderwijs
  • Starttoets Nederlands op een hogeschoolcampus.
  • Starttoets wiskunde en Frans thuis.
 • Lerarenopleiding secundair onderwijs
  • Starttoets Nederlands op een hogeschoolcampus.

Wanneer?

Afnamemomenten 2024

Campus Diepenbeek

Wo 26 juni: 10u-12u20; 13u30-15u50
Ma 1 juli: 13u30-15u50; 17u-19u20
Wo 3 juli: 10u-12u20; 13u30-15u50
Di 27 augustus: 13u30-15u50; 17u-19u20
Wo 4 september: 10u-12u20; 13u30-15u50
Ma 9 september: 10u-12u20; 13u30-15u50
Wo 11 september: 13u30-15u50; 17u-19u20 
Ma 16 september: 17u-19u20 
Do 26 september: 17u-19u20 

Agoralaan 1, gebouw B
3590 Diepenbeek

Registreer hier

Campus Diest

Wo 26 juni: 14u-16u20
Di 2 juli: 13u30-15u50
Za 7 september: 13u30-15u50
Do 12 september: 13u30-15u50
Do 19 september: 17u-19u20

Weerstandsplein 2
3290 Diest

Registreer hier

Campus Heverlee

Do 27 juni: 10u-12u20; 13u30-15u50
Wo 3 juli: 10u-12u20; 13u30-15u50
Di 27 augustus: 10u-12u20
Do 5 september: 10u-12u20; 13u30-15u50
Za 7 september: 13u30-15u50
Di 10 september: 13u30-15u50; 17u-19u20
Ma 16 september: 17u-19u20
Wo 25 september: 18u30-20u50

Hertogstraat 178
3001 Heverlee

Registreer hier

Inhoud starttoets Nederlands

Voor de Lerarenopleiding Kleuteronderwijs, Lager Onderwijs en Secundair Onderwijs
Deze online test maak je op een hogeschoolcampus vanaf 26 juni. Zie onderstaande data. Registreren kan hier! Reken op +/- 90 minuten.

 • Informatie begrijpen, ordenen en beoordelen: Hoe goed kan je informatie en hoofdelementen uit een tekst halen, betekenissen van woorden uit een tekst afleiden, verbanden tussen alinea's leggen, ...?
 • Luisterbegrip: Hoe goed kan je informatie uit een luistertekst halen, betekenissen van woorden uit een luistertekst afleiden en hoofdgedachtes kunt vergelijken met een andere tekst, ...?
 • Correct taalgebruik: Hoe goed kan je spelfouten en grammaticale fouten opsporen en corrigeren?
Inhoud starttoets Frans

Voor de Lerarenopleiding Lager Onderwijs 
Deze online test maak je thuis via deze link.

De starttoets Frans gaat enkel om lezen en luisteren, niet om schrijven, spreken en mondelinge interactie, omdat die niet gemakkelijk online getest kunnen worden. De proef bestaat uit meerdere lees- en luisterteksten met bijbehorende vragen. Reken op +/- 90 minuten.

Inhoud starttoets wiskunde

Voor de Lerarenopleiding Lager Onderwijs 
Deze online test maak je thuis via deze link.

De starttoets wiskunde bevat de onderdelen getallenkennis, bewerkingen, metend rekenen, meetkunde en vraagstukken. Hij is gebaseerd op de leerstof lager onderwijs. Reken op +/- 45 minuten.

Verloop van de starttoets Nederlands?

 1. Registreer via www.vlaamsehogescholenraad.be/starttoets.
 2. Je zal moeten aanmelden met een e-ID, itsme, token of sms, omdat het gaat om een website van de Vlaamse Overheid.
 3. Je schrijft in voor een tijdslot tot 12 uur voor de dag en het uur van jouw voorkeur.
 4. Je komt voor de starttoets Nederlands op jouw gekozen tijdstip naar de hogeschool. Je wordt warm ontvangen en begeleid naar het computerlokaal.
 5. Je maakt de starttoets op de desktops of laptops die beschikbaar zijn. Je brengt je eigen laptop dus niet mee. Je mag een koptelefoon van ons lenen, of je eigen koptelefoon gebruiken.
 6. Je zal moeten aanmelden via itsme, token, sms, … om de toets te starten.
 7. Je krijgt 60min + 20min extra tijd om de toets af te ronden. Dit is méér dan voldoende tijd.
 8. Het resultaat van de starttoets krijg je onmiddellijk na het afleggen.
 9. Je resultaat komt automatisch in een database die we nakijken bij jouw inschrijving voor de opleiding. Dus na de starttoets hoef je ons geen documenten m.b.t. de starttoets Nederlands te bezorgen.

Wat als je niet slaagt voor de starttoets(en)?

Als je minder dan 50% behaald hebt (10/20) op je starttoets Nederlands, dan neem je contact op met je taalcoach op de campus. Hij of zij zal vertellen hoe het verplichte online remediëringstraject Nederlands verloopt. 

Als je minder dan 50% behaald hebt (10/20) op je starttoets Frans of wiskunde (thuis, enkel voor de lerarenopleiding lager onderwijs), dan mag je nog altijd starten aan de lerarenopleiding. Wel zullen we je vrijblijvend advies geven hoe je het gewenste niveau kan behalen gedurende het eerste jaar. Aan UCLL bieden we alle oefenkansen en ondersteuning om je te helpen sterker in je schoenen te staan. 

Lees hier meer over het UCLL remediëringstraject


Begeleiding aan de UCLL Lerarenopleiding

Je lectoren  >>>

Je krijgt heel persoonlijke begeleiding van de lectoren (docenten) in je opleiding. Je bent geen nummer, maar een persoon met een eigen stem.

Studentencoach >>>

Je studentencoach is jouw eerste aanspreekpunt die met jou je welbevinden en je studieresultaten bespreekt. Hij of zij verwijst je eventueel door naar specifieke hulp.

Taalcoach >>>

Een taalcoach of ons taalbureau helpt je om je taalvaardigheden in lezen, schrijven en spreken verder te ontwikkelen.

Studentendienst >>>

De studentendienst biedt je een luisterend oor: bij twijfels, stress, faalangst, verdriet, functiebeperkingen, al dan niet stoppen met de opleiding … Samen met jou zoeken ze naar een gepaste oplossing.

Studiecoach >>>

Een studiecoach doet een groeps- of individueel ondersteuningsaanbod rond studievaardigheden. Denk aan planning, leren studeren, voorbereiding op examens, ...

Trajectcoach >>>

Een trajectcoach adviseert je over je studietraject en stelt een individueel studieprogramma met je samen rekening houdend met spreiding, vrijstellingen, leerkredieten, ...

Studieadviesdienst >>>

De medewerkers van de studieadviesdienst begeleiden je bij het vinden van een opleiding die bij je past en het maken van een (nieuwe) studiekeuze.

Sociale dienst >>>

Heb je financiële zorgen? Of wil je informatie over studietoelagen, groeipakket (kinderbijslag), studentenjobs, enz... Dan kan je terecht bij de sociale dienst.

Studentenpsychologen >>>

Wanneer je te maken krijgt met persoonlijke problemen, kan je (gratis) terecht bij je studentenpsycholoog voor een vertrouwelijk gesprek en individuele begeleiding.

Vertrouwenspersoon >>>

De vertrouwenspersoon is het aanspreekpunt voor wie het slachtoffer is van ongewenst grensoverschrijdend gedrag (o.a. fysiek geweld, pesten, cyberpesten, seksueel grensoverschrijdend gedrag, discriminatie, ...). Ook wie hiervan getuige is kan zich, in alle discretie, tot ons richten.

Je lectoren  >>>

Je krijgt heel persoonlijke begeleiding van de lectoren (docenten) in je opleiding. Je bent geen nummer, maar een persoon met een eigen stem.

Studentencoach >>>

Je studentencoach is jouw eerste aanspreekpunt die met jou je welbevinden en je studieresultaten bespreekt. Hij of zij verwijst je eventueel door naar specifieke hulp.

Taalcoach >>>

Een taalcoach of ons taalbureau helpt je om je taalvaardigheden in lezen, schrijven en spreken verder te ontwikkelen.

Studentendienst >>>

De studentendienst biedt je een luisterend oor: bij twijfels, stress, faalangst, verdriet, functiebeperkingen, al dan niet stoppen met de opleiding … Samen met jou zoeken ze naar een gepaste oplossing.

Studiecoach >>>

Een studiecoach doet een groeps- of individueel ondersteuningsaanbod rond studievaardigheden. Denk aan planning, leren studeren, voorbereiding op examens, ...

Trajectcoach >>>

Een trajectcoach adviseert je over je studietraject en stelt een individueel studieprogramma met je samen rekening houdend met spreiding, vrijstellingen, leerkredieten, ...

Studieadviesdienst >>>

De medewerkers van de studieadviesdienst begeleiden je bij het vinden van een opleiding die bij je past en het maken van een (nieuwe) studiekeuze.

Sociale dienst >>>

Heb je financiële zorgen? Of wil je informatie over studietoelagen, groeipakket (kinderbijslag), studentenjobs, enz... Dan kan je terecht bij de sociale dienst.

Studentenpsychologen >>>

Wanneer je te maken krijgt met persoonlijke problemen, kan je (gratis) terecht bij je studentenpsycholoog voor een vertrouwelijk gesprek en individuele begeleiding.

Vertrouwenspersoon >>>

De vertrouwenspersoon is het aanspreekpunt voor wie het slachtoffer is van ongewenst grensoverschrijdend gedrag (o.a. fysiek geweld, pesten, cyberpesten, seksueel grensoverschrijdend gedrag, discriminatie, ...). Ook wie hiervan getuige is kan zich, in alle discretie, tot ons richten.