Contacten

Meer informatie over het statuut student-kunstenaar krijg je via studentkunstenaar@ucll.be.

Procedure


Stap 1

Je dient je aanvraag voor het statuut student-kunstenaar in via het tabblad "Inschrijvingen en aanvragen" op het KU loket (dit kan vanaf 28 september) en voegt de nodige bewijsstukken toe.

Voor het statuut student-kunstenaar gaat het om volgende documenten:

  • een portfolio of artistiek CV waarin je de kwaliteit en het bovenregionaal belang van je werk kan aantonen
  • een contract met een boekingskantoor, manager, platenfirma, productiehuis, publieke of commerciële omroep enz.
  • een schriftelijke communicatie (brief, mail,…) van bovenvermelde organisaties met een overzicht van de geplande optredens, draaidagen, voorstellingen,….

Op basis van de aangeleverde documentatie en eventueel een gesprek wordt jou het statuut toegekend door de beoordelingscommissie. Je wordt hiervan verwittigd via mail en ontvangt het attest erkenning statuut.

Stap 2

Je neemt contact op met de  studentendienst om te bespreken welke faciliteiten nodig, redelijk en haalbaar zijn in de opleiding. Om in aanmerking te komen voor examenfaciliteiten, dient je aanvraag ten laatste 30 kalenderdagen voor de start van de officiële examenperiode in orde te zijn.

Stap 3

De studentendienst kent de faciliteiten toe via KU loket. Na behandeling van je dossier ontvang je een bevestigingsmail en een attest met de toegekende faciliteiten. Bij vragen of problemen, of wanneer je situatie wijzigt, neem je snel opnieuw contact op met de studentendienst.