Op kot in Limburg | UCLL

Op zoek naar een kot in Limburg?

Dit is de meest betrouwbare partner in je zoektocht naar een kot. Hogeschool UCLL beschikt zelf niet over studentenhuizen of -residenties. Samen met UHasselt en PXL beheren wij het Limburgse kamerbestand waartoe privé-eigenaars kunnen toetreden. Het gezamenlijk kamerbestand bevat ongeveer 3000 studentenkamers (en studio’s) in Diepenbeek, Genk en Hasselt. Deze kamers kan je in het straatbeeld herkennen aan de affiche 'studentenkamer te huur' met de logo’s van de drie instellingen.

Wij waken erover dat het kameraanbod voldoet aan alle wettelijk voorgeschreven normen inzake attesten brandverzekering, uitbatingvergunning, enz.

De verhuurders van ons kamerbestand maken gebruik van onze modelhuurovereenkomst. Deze overeenkomst wordt jaarlijks geëvalueerd en juridisch nagekeken. Indien je vóór 31 oktober een kopie van je modelhuurcontract bezorgt aan de dienst huisvesting, dan krijg je een collectieve brandverzekering cadeau.

Het aanbod van “kotatlimburg” is zeer divers. Stel jezelf daarom eerst even de vraag welke eigenschappen een studentenkamer voor jou persoonlijk moet bevatten. Klein of groot? Liever bij mensen thuis of een studentenhuis? Een kamer of een studio? Wat is de afstand tot de campus? Wat is je budget? Enz. Het antwoord op deze vragen maakt je zoektocht naar je nieuwe thuis een stuk makkelijker!

Meer info over het kamerbestand en het modelhuurcontract vind je in deze flyer.

Bemiddeling

De huisvestingsdienst geeft informatie en advies over het huren van een studentenkamer.

Huur je via een modelhuurcontract? Dan kan onze dienst bemiddelen wanneer er een conflict is tussen huurder en verhuurder. Voor juridische tussenkomst wordt doorverwezen naar het huurderssyndicaat. Zij stellen een dossier samen en bekijken samen met de huurder wat juridisch en wettelijk mogelijk is. Door het lidmaatschap van UCLL bij het huurderssyndicaat kunnen we deze dienstverlening gratis aanbieden d.m.v. doorverwijskaarten die je kan bekomen via de dienst Studentenvoorzieningen.

Stuvo

Campus Diepenbeek
Agoralaan gebouw B bus 1
3590 Diepenbeek
Tel. +32 011 180 180
e-mail: huisvesting.limburg@ucll.be

Op zoek naar huisvesting voor andere campussen?