Studie-efficiëntie en studievoortgang | UCLL

Wanneer je een 7 of minder behaalt, moet je het opleidingsonderdeel hernemen. Behaal je een 8 of een 9, dan kan je het opleidingsonderdeel eventueel tolereren. Of je  in de mogelijkheid bent om een opleidingsonderdeel te tolereren is afhankelijk van volgende voorwaarden:

  • Voor het opleidingsonderdeel moet tolereren toegelaten zijn. Stages bijvoorbeeld zijn vaak niet tolereerbaar. Of een opleidingsonderdeel al dan niet tolereerbaar is kan je terugvinden in de programmagids van de opleiding.
  • Je studie-efficiëntie moet minstens 50% bedragen. Dat wil zeggen dat je in je huidig academiejaar minstens voor de helft van je opgenomen studiepunten aan credits behaalde.
  • Je moet nog over voldoende tolerantiekrediet beschikken.