Studiegeld na voortijdig uitschrijven 2023-2024 | UCLL

Bachelors en graduaten

Diploma- en creditcontract:

Uitschrijfdatum

Niet- of Bijna beursstudent

Beursstudent

Voor start academiejaar

Geen kost

Geen kost

Vanaf start academiejaar: 18/09/2023

Binnen 4 weken na start sem. of inschrijfdatum

Vast: € 282,10

Vast: € 128,80

Tussen 4 en 8 weken na start sem. of inschrijfdatum

Vast: € 282,10

Variabel: 50 % eerste semester- en jaarvakken

Vast: € 128,80

Na 8 weken na start sem. of inschrijfdatum

Vast: € 282,10

Variabel: 100 % eerste semester- en jaarvakken

Vast: € 128,80

Nieuwe inschrijvingen tweede semester

Uitschrijven voor start tweede semester 12/02/2024

Vast: € 282,10

Vanaf start tweede semester : 12/02/2024

Binnen 4 weken na start sem. of inschrijfdatum

Vast: € 282,10

Variabel: 100 % eerste semester- en jaarvakken

Vast: € 128,80

Tussen 4 en 8 weken na start sem. of inschrijfdatum

Vast: € 282,10

Variabel:
100 % eerste semester- en jaarvakken
50 % tweede semestervakken

Vast: € 128,80

Na 8 weken na start sem. of inschrijfdatum

Vast: € 282,10

Variabel: 100 %

Vast: € 128,80

Uitschrijfdatum

Voor start academiejaar

Vanaf start academiejaar: 18/09/2023

Binnen 4 weken na start sem. of inschrijfdatum

Tussen 4 en 8 weken na start sem. of inschrijfdatum

Na 8 weken na start sem. of inschrijfdatum

Nieuwe inschrijvingen tweede semester

Uitschrijven voor start tweede semester 12/02/2024

Vanaf start tweede semester : 12/02/2024

Binnen 4 weken na start sem. of inschrijfdatum

Tussen 4 en 8 weken na start sem. of inschrijfdatum

Na 8 weken na start sem. of inschrijfdatum

Niet- of Bijna beursstudent

Voor start academiejaar

Geen kost

Vanaf start academiejaar: 18/09/2023

Vast: € 282,10

Vast: € 282,10

Variabel: 50 % eerste semester- en jaarvakken

Vast: € 282,10

Variabel: 100 % eerste semester- en jaarvakken

Nieuwe inschrijvingen tweede semester

Vast: € 282,10

Vanaf start tweede semester : 12/02/2024

Vast: € 282,10

Variabel: 100 % eerste semester- en jaarvakken

Vast: € 282,10

Variabel:
100 % eerste semester- en jaarvakken
50 % tweede semestervakken

Vast: € 282,10

Variabel: 100 %

Beursstudent

Voor start academiejaar

Geen kost

Vanaf start academiejaar: 18/09/2023

Vast: € 128,80

Vast: € 128,80

Vast: € 128,80

Nieuwe inschrijvingen tweede semester

Vanaf start tweede semester : 12/02/2024

Vast: € 128,80

Vast: € 128,80

Vast: € 128,80

Bij heroriëntering binnen 1 academiejaar en binnen de associatie KU Leuven betaal je onder bepaalde voorwaarden slechts 1 keer de vaste kost van je studiegeld.

Meer info lees je bij onze veelgestelde vragen onder 'Wat als ik de vaste kost al bij een andere instelling betaalde'

Examencontract:

Vast gedeelte

Variabel gedeelte van het gevolgde ISP

Indien de student de instelling verlaat binnen de 4 weken na inschrijving (ten vroegste vanaf start semester)

€ 128,80

-

-

Indien de student de instelling verlaat tussen 4 en 8 weken na inschrijving (ten vroegste vanaf start semester)

€ 128,80

€ 2,45

Indien de student de instelling verlaat 8 weken na inschrijving (ten vroegste vanaf start semester) of later

€ 128,80

€ 4,90

Vast gedeelte

Indien de student de instelling verlaat binnen de 4 weken na inschrijving (ten vroegste vanaf start semester)

€ 128,80

Indien de student de instelling verlaat tussen 4 en 8 weken na inschrijving (ten vroegste vanaf start semester)

€ 128,80

Indien de student de instelling verlaat 8 weken na inschrijving (ten vroegste vanaf start semester) of later

€ 128,80

Variabel gedeelte van het gevolgde ISP

Indien de student de instelling verlaat binnen de 4 weken na inschrijving (ten vroegste vanaf start semester)

-

Indien de student de instelling verlaat tussen 4 en 8 weken na inschrijving (ten vroegste vanaf start semester)

€ 2,45

Indien de student de instelling verlaat 8 weken na inschrijving (ten vroegste vanaf start semester) of later

€ 4,90

Indien de student de instelling verlaat binnen de 4 weken na inschrijving (ten vroegste vanaf start semester)

-

Indien de student de instelling verlaat tussen 4 en 8 weken na inschrijving (ten vroegste vanaf start semester)

Indien de student de instelling verlaat 8 weken na inschrijving (ten vroegste vanaf start semester) of later

Banaba's

Dezelfde berekeningswijze als bij bachelors en graduaten, maar met de prijzen van vaste en variabele kost van de respectievelijke bachelor-na-bacheloropleiding.

Postgraduaten

Dezelfde berekeningswijze als bij bachelors en graduaten, maar met de prijzen van vaste en variabele kost van de respectievelijke postgraduaten.