Studiepunten en credits | UCLL

Wat zijn studiepunten?

 • Studiepunt 
  • een internationale eenheid die overeenkomt met ten minste 25 en ten hoogste 30 uren onderwijs-, leer- en examenactiviteiten. De studieomvang van elke opleiding of elk opleidingsonderdeel (OPO) wordt uitgedrukt in studiepunten.
  • Voorbeeld: voor een OPO van 3 studiepunten moet je tussen 75 en 90 uren presteren. In die uren zitten naar de les gaan, studeren, taken maken en het examen afleggen.
  • Een semester bestaat in principe uit 30 studiepunten, een academiejaar uit 60 studiepunten. Het aantal studiepunten dat een student met een individueel aangepast studieprogramma opneemt, kan daarvan afwijken. Het OER, het onderwijs- en examenreglement, geeft weer hoe afgeweken kan worden.
  • Het aantal studiepunten gerelateerd aan een opleidingsonderdeel kan je terugvinden in de programmagids van je opleiding.
 • Feitelijk opgenomen studiepunten: studiepunten waarvoor je inschrijft en waarvoor je nog examen moet afleggen. Als je slaagt voor de evaluatie van een opleidingsonderdeel, dan verwerf je die studiepunten.
 • Verworven studiepunten: als je slaagt voor de evaluatie van een OPO, dan verwerf je die studiepunten. Verworven studiepunten worden ook wel credits genoemd. Je krijgt hiervoor een creditbewijs.

 

Wat is een creditbewijs?

Een creditbewijs is de erkenning van verworven competenties op basis van een examen van een opleidingsonderdeel. De studiepunten die je hebt verworven voor een opleidingsonderdeel worden weergegeven als credits. Een credit betekent dus dat je geslaagd bent voor het OPO.

Waarvoor worden studiepunten gebruikt?

Het begrip 'studiepunt' wordt voor heel wat gebruikt:

 • Inschrijvingsgeld: wordt berekend op basis van het aantal feitelijk opgenomen studiepunten.
 • Leerkrediet:  gebeurt op basis van feitelijk opgenomen en verworven studiepunten. Meer informatie over het leerkrediet vind je via de website van onderwijs Vlaanderen.
 • Studie-efficiëntie: studiepunten vormen de basis van de berekening van je studie-efficiëntie.
 • Tolerantiekrediet: wordt uitgedrukt in studiepunten.
 • Individueel studieprogramma (ISP): de regels om je ISP samen te stellen zijn gebaseerd op studiepunten.

Meer informatie vind je ook via studie-efficiëntie en tolerantie .