Tolerantie | UCLL

Wat is tolerantiekrediet?

Wat tolerantiekrediet is, leggen we uit in onderstaand filmpje. Het gaat over bachelors, dus doorgaans over 180 studiepunten. Maar ook voor bacheloropleidingen met een ander aantal studiepunten geldt dit. 

Wanneer je je in onze hogeschool inschrijft voor een bacheloropleiding, schrijf je je meestal in voor 180 studiepunten. Het tolerantiekrediet waar je dan recht op hebt bedraagt 10% van deze 180 studiepunten, met een maximum van 18 studiepunten. 

Je kan ook aan de opleiding beginnen met vrijstellingen (EVK's). Je schrijft je dan in voor minder studiepunten. Voorbeeld: je schrijft je in voor 172 studiepunten, je tolerantiekrediet bedraagt 17 punten.

Waarvoor dienen toleranties?

Je kunt toleranties inzetten voor opleidingsonderdelen (OPO's) waarvoor je niet geslaagd bent. Je hoeft het OPO dan niet opnieuw af te leggen en je kan je studieprogramma verder afwerken. Je bevordert m.a.w. je studievoortgang. Je kiest ook zelf of je toleranties inzet.

Kan je elke onvoldoende tolereren? 

Om toleranties te kunnen inzetten moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen. Je moet:

 • een 8 of een 9 behaald hebben op de OPO's waarvoor je tolerantie wil inzetten
 • ten minste 50% studie-efficiĆ«ntie hebben
 • over voldoende tolerantiekrediet beschikken
 • de tolerantie inzetten voor een tolereerbaar OPO 

Of een OPO al dan niet tolereerbaar is vind je in de programmagids van je opleiding en in de ECTS-fiche van het opleidingsonderdeel.

Wanneer zet je een tolerantie in?

Tolerantie kan je inzetten

 • na je resultaten van juni, voor de examens van januari en juni. 
 • na je resultaten van september als je deelneemt aan de tweede examenkans.

Als je meedoet met de tweede examenkans, dan kan je in september ook nog je toleranties gebruiken. Wil je zuinig omspringen met je tolerantiekrediet?  Dan maak je best gebruik van je tweede examenkansen. Je loopt geen risico, want je behoudt je hoogste cijfer. Behaal je na de tweede zittijd een lager cijfer, dan blijft je hoogste cijfer op je rapport staan en kan je toch nog tolerantie inzetten.

Hoeveel toleranties moet je inzetten?

Het aantal tolerantiepunten dat je moet inzetten hangt af van het aantal studiepunten van het OPO dat je wil tolereren.
Voorbeeld:

 • je OPO telt 3 studiepunten: je moet 3 punten tolerantie van je tolerantiekrediet inzetten om het OPO niet meer opnieuw te moeten afleggen.
 • je OPO telt  5 studiepunten: je moet 5 punten tolerantie inzetten.

Het resultaat dat je behaalde op het OPO ( 8 of een 9) is dus niet van belang.

Welke gevolgen heeft het inzetten van tolerantie?

 • Als je toleranties inzet, vermindert je tolerantiekrediet. Je kan toleranties inzetten in elke fase van je opleiding, maar het tolerantiekrediet wordt nooit aangevuld. Wees er daarom zuinig mee. In een latere fase van de opleiding heb je dit krediet misschien nog broodnodig.
 • Je diploma bevat een diplomasupplement, op deze bijlage staat of je een credit effectief behaald hebt of niet. Toekomstige werkgevers kunnen dit diplomasupplement opvragen.
 • Getolereerde tekorten worden niet beschouwd als behaalde credits. Ze worden dus niet terug aangevuld in je leerkrediet.

Waar kan je tolerantiekrediet raadplegen en inzetten?

Je kan je tolerantiekrediet raadplegen in je studievoortgangsdossier. Wanneer je je resultaat raadpleegt in je KULoket, kan je je tolerantiedossier in detail bekijken. 

Twijfel je of je een tolerantie zou inzetten? Voor meer informatie en raad, kan je terecht bij je studentencoach.